- Projecte d’aprenentatge i servei ambiental (APS) - 2023

CALENDARI:

INICI: Setembre 2023
FINAL: Juny 2025
 
OBJECTIUS:

  • Objectius referits a l’aprenentatge

- Coneixement de l’entorn proper i connexió amb aquest

- Conscienciar i sensibilitzar en relació al seu entorn (característiques, les principals problemàtiques que l’afecten, el seus punts forts, etc..)

- Fomentar la presa de decisions adequades i responsables en relació amb l’entorn i el servei que volem realitzar

- Vincular l’aprenentatge amb un servei/actuació real

  • Objectius referits al servei

- Mostrar la tangibilitat dels conceptes plantejats i el projecte escollit

- Facilitar una experiència pràctica de les problemàtiques ambientals i les tasques dutes a terme per a millorar la seva conservació

- Mostrar la relació entre el tractament del medi i la qualitat de vida dels seus habitants

- Fer que esdevinguin difusors i repetidors (encara que sigui fora del centre) de l’experiència

 

  • Objectius transversals aprenentatge/servei


-  Mostrar els beneficis d’intervenir sobre l’entorn i de realitzar un voluntariat/servei

- Experimentar i avaluar com a través del voluntariat l’individu pot entendre i formar-se


PRESSUPOST
: 24.924€


RESUM:


En el projecte d’Aprenentatge i Servei Ambiental es presenta fer un servei a la comunitat, entenent aquesta com aquella que engloba totes les espècies. Ampliar la mirada per tenir una visió més holística. Per treballar-ho, es parteix d’un inici de l’emergència climàtica i la situació d’excepció que ens trobem, però ho tractem d’una forma breu, ja que al que realment volem donar importància és a la “biologia positiva”. Acompanyem als joves a mirar el seu entorn més proper, la natura que tenen a tocar, per tal que la puguin conèixer, posar-la en valor, reconeguin el que està bé, la cuidin i la conservin.

RESULTATS:

  • Consolidació, aprofundiment i aprenentatge dels conceptes relacionats amb el context actual d’emergència climàtica, l’estat de les zones humides i la importància de realitzar accions de millora en el medi natural proper.

  • Participació dels Instituts de Sils, de Maçanet de La Selva i el Rafel Campalans d’Anglès.

Amb el suport de: