- Projecte d’aprenentatge i servei ambiental (APS)

0

CALENDARI:

INICI: Setembre 2023
FINAL: Juny 2025
 
OBJECTIUS:

  • Objectius referits a l’aprenentatge

- Coneixement de l’entorn proper i connexió amb aquest

- Conscienciar i sensibilitzar en relació al seu entorn (característiques, les principals problemàtiques que l’afecten, el seus punts forts, etc..)

- Fomentar la presa de decisions adequades i responsables en relació amb l’entorn i el servei que volem realitzar

- Vincular l’aprenentatge amb un servei/actuació real

  • Objectius referits al servei

- Mostrar la tangibilitat dels conceptes plantejats i el projecte escollit

- Facilitar una experiència pràctica de les problemàtiques ambientals i les tasques dutes a terme per a millorar la seva conservació

- Mostrar la relació entre el tractament del medi i la qualitat de vida dels seus habitants

- Fer que esdevinguin difusors i repetidors (encara que sigui fora del centre) de l’experiència

 

  • Objectius transversals aprenentatge/servei


-  Mostrar els beneficis d’intervenir sobre l’entorn i de realitzar un voluntariat/servei

- Experimentar i avaluar com a través del voluntariat l’individu pot entendre i formar-se


PRESSUPOST
: 24.924€


RESUM:


En el projecte d'Aprenentatge i Servei Ambiental es proposa un servei a la comunitat, entenent aquesta com aquella que engloba totes les espècies, inclosa la humana. Volem ampliar la mirada i tenir en compte una visió més holística. Per treballar-ho, es parteix del context ambiental global i  de l'emergència climàtica però ho tractem d'una forma breu, ja que al que realment volem donar importància és a la "biologia positiva". Acompanyem als joves a mirar el seu entorn més proper, la natura que tenen a tocar, per tal que la puguin conèixer, valorar, reconeguin el que està bé, identifiquin allò que poden millorar i portar-ho a terme. Com a dinamitzadors d'aquest projecte tenim el rol de facilitar l'acció i de coordinar a tots els agents implicats (direcció de l'institut, equip docent, ajuntament, brigada municipal) per fer-ho possible. 

RESULTATS:

  • Consolidació, aprofundiment i aprenentatge dels conceptes relacionats amb el context actual d’emergència climàtica, l’estat de les zones humides i la importància de realitzar accions de millora en el medi natural proper.

  • Participació dels Instituts de Sils, de Maçanet de La Selva i el Rafel Campalans d’Anglès.

Amb el suport de: