Projecte d’Aprenentatge i Servei Ambiental (APS)

0

CALENDARI:
INICI: Juliol 2020

FINAL: Juny 2021

 

OBJECTIUS:

 • Objectius referits a l’aprenentatge
  • Coneixement de l’entorn proper i connexió amb aquest
  • Conscienciar i sensibilitzar en relació al seu entorn (característiques, les principals problemàtiques que l’afecten, el seus punts forts, etc..)
  • Fomentar la presa de decisions adequades i responsables en relació amb l’entorn i el servei que volem realitzar
  • Vincular l’aprenentatge amb un servei/actuació real
 • Objectius referits al servei
  • Mostrar la tangibilitat dels conceptes plantejats i el projecte escollit
  • Facilitar una experiència pràctica de les problemàtiques ambientals i les tasques dutes a terme per a millorar la seva conservació
 • Mostrar la relació entre el tractament del medi i la qualitat de vida dels seus habitants
  • Fer que esdevinguin difusors i repetidors (encara que sigui fora del centre) de l’experiència
 • Objectius transversals aprenentatge/servei
  • Mostrar els beneficis d’intervenir sobre l’entorn i de realitzar un voluntariat/servei
  • Experimentar i avaluar com a través del voluntariat l’individu pot entendre i formar-se

PRESSUPOST: 13.281,23€

RESUM:

En el projecte d’Aprenentatge i Servei Ambiental es presenta fer un servei a la comunitat, entenent aquesta com aquella que engloba  a totes les espècies. Ampliar la mirada i deixar enrere la visió més holística. Per treballar-ho, es parteix d’un inici de l’emergència climàtica i la situació d’excepció que ens trobem, però ho tractem d’una forma breu, ja que al que realment volem donar importància és a la “biologia positiva”. Acompanyem als joves a mirar el seu entorn més proper , la natura que tenen a tocar, per tal de que ho puguin conèixer, posar-ho en valor, reconeguin el que està bé, ho cuidin i ho conservin. Amb l’objectiu de que coneguin la resiliència  i que davant la situació actual hem d’actuar-hi col·lectivament.

RESULTATS:

 • Consolidació, aprofundiment i aprenentatge dels conceptes relacionats amb el context actual d’emergència climàtica, l’estat de les zones humides i la importància de realitzar accions de millora en el medi natural proper.
 • Participació de l’Institut de Sils amb 3 classes de 4t d’ESO de 30 alumnes per classe, fent un total de 90 alumnes. Van realitzar accions de millora en els Estanys de Sils i a la Riera de Vallcanera com la creació de caixes niu, l’extracció de canya americana i la retirada del cranc americà, manteniment dels aguaits i el mirador així com pintar o esborrar els grafits.
 • Participació de l’Institut Tordària amb 2 classes de 1r d’ESO de 15 alumnes per classe, fent un total de 30 alumnes. Van realitzar accions de millora a la Riera de Vallmanya a Tordera amb la retirada de canya americana i replantació de vegetació de ribera.
 • Participació de l’Institut La Salle de Santa Coloma de Farners amb 2 grups de 5 alumnes per classe, fent un total de 10. Vam realitzar accions de millora a la ciutat de Santa Coloma de Farners creant trampes per a atrapar la vespa velutina i distribuir-los per terrasses, jardins i balcons.