Conservació de recursos genètics agrícoles (Biodiversitat Cultivada)

0

CALENDARI:

Periodicitat anual

OBJECTIUS:

  1. Continuació de les investigacions agronòmiques i etnobotàniques (prospeccions) i augment de les varietats locals custodiades al Banc de Llavors de La Selva
  2. Caracterització de varietats locals agrícoles no descrites encara.
  3. La creació de nova documentació fotogràfica
  4. L'establiment d'una xarxa d'horts col·laboradors per a la conservació in situ de les varietats.
  5. Organització de tallers i jornades divulgatives sobre les activitats de la Fundació per donar a conèixer les varietats i plantes que sempre han format part del territori i que al dia d'avui s'estan perdent.


PRESSUPOST:

  • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 15.000 €
  • FINANÇADOR: DACC

RESUM:

Projecte anual, que consisteix en la caracterització (per cada anualitat) de 5 varietats no catalogades de l'inventari de la generalitat. Preservació cada anualitat de més de 100 varietats (ex situ) conservades en el banc de llavors en les degudes condicions i 30 in situ, cultivades en l'hort, amb posterior extracció i conservació de les noves llavors.

Els objectius, dins del marc de l'ajut de biodiversitat cultivada, fomentar el coneixement per part dels mateixos agricultors, de les entitats i dels consumidors de l'existència d'aquestes varietats, a través, bàsicament, del seu cultiu en agricultura ecològica, i canalitzades en els mercats locals mitjançant el començ de proximitat. I també promoure l'intercanvi d'informació entre organitzacions i realitzar activitats informatives, divulgatives i d'assessorament.