LIFE AgroForAdapt

0

CALENDARI:

INICI: Octubre 2021
FINAL: Setembre 2026

OBJECTIUS:

OBJECTIU PRINCIPAL: PROMOURE ELS SISTEMES AGROFORESTALS COM A FORMA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DELS SECTORS AGRARI I FORESTAL A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA.

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1: EVALUAR I DEMOSTRAR QUE ELS SISTEMES AGROFORESTALS MEDITERRANIS PROMOUEN LA RESILIÈNCIA A LA SEQUERA I ELS FOCS FORESTALS ALHORA QUE PROVEEIXEN MÚLTIPLES SERVEIS ECOSISTÈMICS

OBJECTIU ESPECÍFIC 2: AUGMENTAR LA SUPERFÍCIE AGROFORESTAL INSTAL·LANT 164.5 HA DE CULTIUS SILVOARABLES I 511 DE CULTIUS SILVOPASTORALS.

OBJECTIU ESPECÍFIC 3: DESENVOLUPAR I APLICAR EINES I APROXIMACIONS INNOVADORES

OBJECTIU ESPECÍFIC 4: PROMOURE L’ADOPCIÓ D’AQUESTS SISTEMES EN PLANS DE GESTIÓ DEL TERRITORI, POLÍTIQUES I REGULACIONS A ESCALA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL I EUROPEA

OBJECTIU ESPECÍFIC 5: CONSCIENCIAR DE L’INTERÈS I LA MULTIFUNCIONALITAT D’AQUESTS SISTEMES ALS SECTORS AGRÍCOLA I FORESTAL I LA SOCIETAT EN GENERAL.

OBJECTIU ESPECÍFIC 6: DESENVOLUPAR, I APLICAR A ESCALA PILOT, EINES DE PLANIFICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ PER PROMOURE L’AGROFORESTERIA.

PRESSUPOST:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 3.024.537€ (244.137€ Fundació Emys)

FINANÇADORS:

  • COMISSIÓ EUROPEA

COL·LABORADORS:

  • CTFC
  • AMB
  • DACA
  • DIPUTACIÓ BARCELONA
  • DIPUTACIÓ GIRONA
  • AGRESTA
  • AGROOF (França)

RESUM:

El projecte LIFE AgroForAdapt vol avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Els sistemes agroforestals són la combinació de vegetació llenyosa amb sistemes agrícoles o ramaders per obtenir beneficis de les interaccions que en resulten. Concretament, el projecte se centra en dos tipus de sistemes agroforestals: la combinació d’arbres i arbusts amb cultius agrícoles (silvoarables) i la combinació del pasturatge en terrenys amb usos forestals (silvopastorals).

Aquests ecosistemes es fonamenten en un aprofitament més eficient de l’ús de recursos (llum, aigua i nutrients del sòl) que augmenta la productivitat de les finques. A més, s’ha comprovat com aquests sistemes permeten protegir el sòl, augmentar la biodiversitat i reduir els impactes de les sequeres i la vulnerabilitat a incendis forestals, fent-los molt més resilients al canvi climàtic que els sistemes convencionals d’agricultura i silvicultura.

Per demostrar-ho es treballarà a més de 40 finques (més de 800 hectàrees en total) de Catalunya, Castella i Lleó i la França Mediterrània implementant sistemes agroforestals demostratius, i se’n farà un seguiment per estudiar-ne els diversos indicadors. El seguiment inclou indicadors productius, el  balanç de carboni, la biodiversitat i la vulnerabilitat davant incendis forestals i la sequera.

Aquest projecte, que es va iniciar aquest passat octubre, durarà 5 anys. Els primers es dedicaran al disseny i implementació dels sistemes demostratius, i més endavant s’aniran generant eines i publicacions amb voluntat de fomentar la replicabilitat d’aquests sistemes i la seva visibilitat i adopció dins els sectors agrícola i forestal.

Aquest projecte, cofinançat pel programa LIFE de l’UE, té un enfocament multidisciplinari i transnacional, amb 8 beneficiaris: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta S. Coop, Agroof, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.

 

ACCIONS:

Des de Fundació Emys coordinem l'acció A2 de caracterització de parcel·les i rodals demostratius.

També coordinem l'acció E1 de Comunicació en les subaccions del Pla de Comunicació, Imatge Corporativa, Xarxes Socials, Premsa, creació de materials disseminatius i publicitaris i creació de cartelleria.

 

RESULTATS (A FINALITZACIÓ DEL PROJECTE)

Amb el suport i col·laboració de: