PECT: Sistemes alimentaris sostenibles

Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari en la traçabilitat,l'elaboració i la comercialització del producte

CALENDARI:

INICI: 2021
FI: 2023

OBJECTIUS:
Aquest projecte global té per objectiu millorar la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dels sistemes de producció d’aliments, al llarg de tota la cadena de valor,  a les comarques
Gironines. Més específicament es preveu:

- Formar, assessorar i intercomunicar el sector primari en la implementació de metodologies i eines innovadores per a una agricultura sostenible a nivell econòmic,
ambiental i social.
- Impulsar la participació del productor primari en la transformació del producte i la generació de marca pròpia en el mercat de productes sostenibles amb alt valor afegit
sota una marca conjunta.
- Consolidar estratègies de posicionament del producte de proximitat en els establiments comercials i establiments públics del territori sota criteris de màxim benefici social i ambiental.

FINANÇADORS:

Es tracta d’un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Compta amb el finançament de la Unió Europea a través dels Fons de Desenvolupament Regional, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona i la Fundació Emys participa com a líders junt amb l’ Ajuntament de Riudellots, , IRTA, Consell Comarcal del Baix Empordà, Agència de desenvolupament del Ripollès, el Consell Regulador de la DO Empordà, Unió de Pagesos, Fundació Drissa, Fundació Mas Xirgu, Eurecat i Universitat de Girona. 

RESUM:

L’augment de la traçabilitat i del control del productor agroecològic sobre diferents punts de la cadena alimentària és l’element principal per millorar la seva sostenibilitat ambiental, social i econòmica, alhora que optimitza la seva eficiència i qualitat de vida laboral. Creiem que crear un suport integral que treballi en l’assessorament i l’empoderament en la implementació de tecnologies específiques facilita la sostenibilitat, la fixació del llocs de treball i la sostenibilitat ambiental, econòmica i social a llarg termini. A base d’enfortir el treball en xarxa i la compartició de recursos i coneixements innovadors, promourem la introducció de tecnologies i metodologies innovadores en un sector amb encara poca penetració.

ACTIVITATS EN DESENVOLUPAMENT:

1) Assessorament en implementació de noves metodologies i coneixements en sostenibilitat al sector primari potenciant les varietats locals i la venta directa com a
sistemes principals, i l’ús de la tecnologia per la millora de la qualitat de vida.
2) Creació d’un banc de recursos per la conservació de varietats locals del territori i un petit laboratori per la realització d’anàlisis de camp bàsiques i monitoritzar la incorporació de NNTT (identificació de plagues, malalties, deficiències nutricionals) per a la millora del coneixement del productor sobre les problemàtiques de la seva producció

3) Obrador agroecològic col·laboratiu de la Selva: L’obrador agroecològic de la Selva té per objecte ser un trampolí per tal que els productors primaris puguin accedir de forma fàcil i assequible a la transformació del producte agrària per arribar més directament al consumidor