Resifarms

CALENDARI:

INICI: Setembre 2019

FINAL: Febrer 2022

OBJECTIUS:

 • CREAR MATERIAL DIDÀCTIC (PRINCIPALMENT UNA GUIA RÀPIDA I 4 VÍDEOS) EN SET IDIOMES PER AJUDAR A PAGESIA I TÈCNICS AGRÍCOLES A GESTIONAR ELS ESPAIS NO PRODUCTIUS DE LES FINQUES AGRÍCOLES DE MANERA QUE ES FOMENTI LA SEVA BIODIVERSITAT I ALHORA AQUESTA PROVEEIXI SERVEIS ECOSISTÈMICS D’INTERÈS PER L’AGRICULTURA
 • REALITZAR JORNADES DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ I ACCIONS DE VOLUNTARIAT PER IMPLEMENTAR ALGUNES D’AQUESTES IDEES EN FINQUES AGRÍCOLES.

*Podeu consultar la web del projecte aquí

PRESSUPOST:

 • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 133.702€ (30.238€ Emys)

FINANÇADORS:

 • ERASMUS + (COMISSIÓ EUROPEA)
 • Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • WWOOF ITALIA
 • COL·LABORADORS:
 • XCN
 • CEN-O
 • ADEPT
 • COMITATO
 • CSOP

RESUM:

Les zones agrícoles i ramaderes representen el 40% de la superfície de la Unió Europea. Per tant, les pràctiques agrícoles que es duen a terme en aquests espais tenen una forta influència en la conservació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics de tot el continent. Si les pràctiques són respectuoses, l’agricultura pot sostenir alts nivells de biodiversitat i ser notablement productiva durant molt de temps. Contràriament, si la gestió és massa agressiva, l’agricultura pot contaminar el medi ambient, posar en perill la biodiversitat i erosionar la terra, posant en perill la funció agrícola del terreny en el llarg termini. Des de les administracions s’han realitzat grans esforços per optimitzar l’aplicació de fertilitzants i pesticides perillosos, però s’han dedicat moltes menys atencions a la conservació dels espais no productius de les finques agrícoles, és a dir, hàbitats semi-naturals com els marges dels camps, els boscos, les basses o els prats.

Els agricultors i tècnics agrícoles comencen a valorar la importància i els beneficis que reporta conservar aquests espais per a l’agricultura i la seva productivitat (millores substancials en la pol·linització, el control de plagues, la protecció contra ventades o aiguats, la purificació de l’aigua, entre altres) però sovint no disposen dels coneixements pràctics o les eines per implementar aquestes accions de conservació de forma adequada.

En aquest context, el projecte Resifarms té per objectiu desenvolupar les capacitats dels agricultors i tècnics agrícoles en la conservació d’hàbitats semi-naturals. La finalitat és promoure la implementació de les accions de conservació més efectives per afavorir la producció agrícola i alhora protegir i potenciar la biodiversitat.

RESULTATS (A FINALITZACIÓ DEL PROJECTE)

TOOLKIT BETA I 2 VÍDEOS EN ANGLÈS, FRANCÈS, CATALÀ, ESPANYOL, ITALIÀ, TXEC, ROMANÈS

 

Amb el suport i col·laboració de: