Seguiment de dades del sòl a l'Hort de Can Moragues [FINALITZAT]

0

Aquest projecte demostratiu dut a terme a l’hort de Can Moragues orientat a estudiants i professionals del sector agrícola, ensenya amb un exhaustiu seguiment de dades sobre el sòl, la biodiversitat, la productivitat i les malalties, com l’auto-compostatge ric en carboni és capaç de regenerar un sòl molt degradat en un espai curt de temps.

FINANÇADORS: Departament d’Agrigultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació / Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

COL·LABORADORS: Fundació Bosch i Gimpera, L’Espigall

RESUM:

El sòl es considera un dels ecosistemes més biodiversos del món, però els sòls agrícoles acostumen a tenir poca biodiversitat, degut a pràctiques inadequades. Els sòls agrícoles de Catalunya no són una excepció, i en general són pobres en nutrients i en biodiversitat, fet que provoca molts problemes agronòmics i ambientals, com una baixa retenció d’aigua, erosió, incidència de malalties, compactació del terreny o contaminació d’aigües subterrànies.

RESULTATS:

Aquest projecte demostratiu ha acostat una metodologia de compostatge capaç de regenerar ràpidament el sòl al sector agrícola català: pagesos, tècnics, estudiants i aficionats han participat de més d’una dotzena de jornades pràctiques per a diferents públics, que han servit per mostrar la metodologia de fertilització que s’ha aplicat en aquest hort i els canvis de fertilitat, biodiversitat, sanitat i producció que se n’han derivat.

S’ha monitoritzat la fertilitat i la biodiversitat del sòl entre setembre de 2017 i setembre de 2019 i s’ha observat, per exemple, que la matèria orgànica (un factor molt relacionat amb la quantitat de vida que hi ha al sòl) s’ha més que duplicat en poc més de dos anys, fixant 5,1 tones de carboni al sòl, l’equivalent a les emissions produïdes per 25.000 km de cotxe.

Per més informació la trobareu al post al nostre blog.

Amb el suport i la col·laboració de: