Camp de treball internacional

CALENDARI:
INICI:  21 agost 2021

FINAL: 4 setembre 2021

OBJECTIUS:

 • Mostrar la realitat ambiental d’un territori i com es pot intervenir en aquesta
 • Contribuir a la millora i la conservació de l’Espai Natural dels Estanys de Sils.
 • Conèixer la biodiversitat i els hàbitats característics d’aquestes zones humides
 • Conèixer la custòdia del territori, els actors del territori que hi participen i exemples en la seva aplicació
 • Transmetre valors de cooperació i respecte vers el medi i els seus habitants
 • Oferir un espai d’intercanvi i de descoberta de les diferents realitats dels participants, principalment en temes ambientals i de conservació/gestió d’espais naturals.
 • Potenciar el consum responsable en tots els sentits. Per una banda, com a mesura important per a cuidar el nostre entorn; per l’altra, en l’ús de les noves tecnologies i altres aspectes relacionats amb la cura d’un mateix i les persones que ens envolten.
 • Promoure que els participants esdevinguin difusors
 • Donar a conèixer la cultura catalana a través de la vivencialitat i les relacions en xarxa.

PRESSUPOST: 5.850€

RESUM:

El camp de treball internacional està orientat per a joves d’ entre 18 i 29 anys provinents de diferents indrets del món. El camp de treball es realitza al municipi de Sils i té una durada de 14 dies. Aquest últim camp de treball s’ha realitzat del 21 d’agost al 4 de setembre.

El camp de treball consta d’una part de treball tècnic realitzat íntegrament a l’Estany de Sils realitzada en horari de matins, i una altre part lúdica i de lleure realitzada durant les tardes on es fan xerrades, activitats, excursions tot coneixent l’entorn, la cultura i la seva gent.

L’Estany de Sils és un espai natural protegit inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya, així com també forma part de la Xarxa Europea d’Espais Naturals Natura 2000. Actualment les àrees d’inundació natural han retrocedit i són escasses a Catalunya, és per això que la prioritat de la seva conservació és d’especial interès. Durant el primer camp de treball internacional que es va fer durant l’estiu del 2019 es va iniciar la recuperació de la làmina d’aigua a l’Estany de Sils i la restauració de les zones adjacents i les infraestructures. Aquest últim any, s’ha volgut continuar amb aquesta tasca tot realitzant accions com: l’eliminació de flora exòtica invasora, la restauració de les zones de pas amb matolls, la recuperació d’una bassa, la recuperació del bosc de ribera, el manteniment i restauració d’infraestructures, la creació de noves zones de refugi per ocells i finalment la recollida de deixalles.


RESULTATS:

 • Realització de feina tècnica als Estanys de Sils; reconstrucció d’escales pels aguaits, plantació d’arbres i arbusts de ribera, control i recompte de les caixes niu penjades a l’estany.
 • Realització d’activitats de lleure tals com descobertes de l’entorn del castell de Farners, el poble de Sils, visita a la finca de Can Moragues o bé visita a la ciutat de Girona. Participació a dinàmiques de cohesió de grup, de gènere, a debats ambientals, o bé visites a entitats culturals com la Confraria de la Ratafia.