Camp de treball internacional

0

CALENDARI:
INICI:  3 d'agost de 2024

FINAL: 17 d'agost de 2024

OBJECTIUS:

 1. Mostrar la realitat ambiental d'un territori i com intervenir-hi
 2. Contribuir a la millora i conservació de l'Espai Natural dels Estanys de Sils.
 3. Conèixer la biodiversitat i els hàbitats característics d'aquestes zones humides
 4. Conèixer la custòdia del territori, els actors del territori que hi participen i exemples en la seva aplicació
 5. Transmetre valors de cooperació i respecte pel medi ambient i els seus habitants
 6. Oferir un espai d'intercanvi i descoberta de les diferents realitats dels participants, principalment en temes ambientals i conservació/gestió dels espais naturals.
 7. Fomentar el consum responsable en tots els sentits. D'una banda, com a mesura important per tenir cura del nostre entorn; de l'altra, en l'ús de les noves tecnologies i altres aspectes relacionats amb l'autocura i les persones que ens envolten.
 8. Promoure els participants perquè esdevinguin divulgadors
 9. Donar a conèixer la cultura catalana a través de l'experiència i el treball en xarxa.

PRESSUPOST: 12:055,00€

RESUM:

El camp de treball internacional està adreçat a joves d'entre 18 i 29 anys de diferents parts del món. El camp de treball es realitza al municipi de Sils i té una durada de 14 dies. Aquest darrer camp de treball es va celebrar del 21 d'agost al 4 de setembre. L'àmbit de treball consta d'una part de treball tècnic realitzat íntegrament a l'Estany de Sils realitzat al matí, i una altra part lúdica i d'oci realitzada durant les tardes on es fan xerrades, activitats, excursions coneixent l'entorn, la cultura i la seva gent. L'Estany de Sils és un espai natural protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya, a més de formar part de la Xarxa Europea d'Espais Naturals Natura 2000.

Actualment les zones humides s'han disminuït i són escasses. a Catalunya, per això és d'especial interès la prioritat de la seva conservació. Durant el primer camp de treball internacional que va tenir lloc durant l'estiu del 2019 es va iniciar la recuperació del nivell freàtic de l'Estany de Sils i la restauració de les zones i infraestructures adjacents.

Aquest darrer any, hem volgut continuar amb aquesta tasca realitzant accions com: l'eliminació de la flora exòtica invasora, la restauració de les zones de pas amb matolls, la recuperació d'una bassa, la recuperació del bosc de ribera, el manteniment. i la restauració d'infraestructures, la creació de noves zones de refugi d'aus i finalment la recollida d'escombraries.


RESULTATS:

 1. Realització de treballs tècnics als Estanys de Sils; reconstrucció d'escales, plantació d'arbres i arbustos de ribera, control i recompte de caixes niu penjades a l'estany. Activitats d'oci com ara descobertes al voltant del castell de Farners, el poble de Sils, una visita a la finca de Can Moragues o una visita a la ciutat de Girona.
 2. Participació en dinàmiques de grup i cohesió de gènere, en debats ambientals, o visites a entitats culturals com la Germandat de la Ratafia.