Millora ecològica de la bassa del Molí de la Sal de Malgrat de Mar i el seu entorn [FINALITZAT]

CALENDARI

INICI: SETEMBRE 2020
FINAL: JUNY 2021

OBJECTIUS

 • Millora ecològica de la parcel·la del Molí de la Sal
 • Eradicació de la canya americana.
 • Potenciació de vegetació autòctona
 • Potenciar la presència de fauna.
 • Construcció d’un mur de pedra seca a un dels perímetres de la parcel·la
 • Divulgació dels valors naturals de l’espai a la població i entitats locals
 • Col·laborar amb les escoles durant el desenvolupament, implicant-los en les activitats d’eradicació i plantació.
 • Utilitzar les xarxes socials de la Fundació Emys, l’Ajuntament i l’entitat Naturalista per fer divulgació del procés i resultats del projecte.
 • Establir unes bases sòlides per donar continuïtat al projecte
 • Coordinar les tres entitats col·laboradores per tal de donar continuïtat al projecte, buscant noves vies d’actuació sempre amb la finalitat de la millora ecològica de l’espai

PRESSUPOST

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 12.496,35€

FINANÇADORS:

 • BANKIA
 • FUNDACIÓ ILURO
 • AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

COL·LABORADORS:

 • NATURALISTES DEL MONTNEGRE I LA TORDERA
 • Grup Ciència Ciutadana Malgrat de Mar
 • INS Ramon Turró i Darder

RESUM

L’espai conegut com a Molí de la Sal o Molí d’en Valeri, es troba ubicat al terme municipal de Malgrat de Mar (Maresme, província de Barcelona). Es tracta d’una parcel·la de propietat municipal que inclou un antic edifici moliner de tres plantes i una parcel·la amb una bassa, la qual capta aigua de la mina de la Font dels Capellans, i un pou. La bassa presenta un elevat interès ecològic, ja que es troba ubicada en el perímetre d’una petita zona agrícola i forestal, i s’ha mantingut relativament intacta des d’almenys fa una dècada. Tot i això, a causa del temps i el poc ús, gran part del perímetre de la bassa es troba dominat per un tapís molt dens de canya americana (Arundo donax). A més, l’antiga morfologia aterrassada s’ha desnaturalitzat notablement per l’erosió.

En aquest context, Fundació Emys ha sol·licitat un projecte a Bankia i a la Fundació Iluro amb tres objectius:

 1. Millorar la biodiversitat de la parcel·la del Molí
 2. Divulgar els valors naturals de l’espai a la població i amb entitats locals
 3. Establir unes bases sòlides per donar continuïtat al projecte.

Per assolir aquests objectius, es treballarà en cinc línies d’actuació, que consistiran en l’erradicació de la canya americana a la parcel·la, la plantació de vegetació autòctona (canyís dominat per Phragmites australis), boga (Typha angustifolia) i lliri groc (Iris pseudacorus) associada a zones humides al voltant de la bassa, recuperació de la morfologia terrassada mitjançant una retroexcavadora (alhora que es facilita l’entrada i sortida de la fauna a la bassa) i, tot transversalment, es col·laborarà amb les entitats locals per executar el projecte.

RESULTATS

 • Recuperació de la morfologia terrassada de la parcel·la.
 • Plantació de vegetació autòctona forestal com: llentiscle (Pistacia lentiscus), ruda (Ruta sp.), farigola (Thymus vulgaris), romaní (Salvia rosmarinus), gatosa (Ulex parviflorus), fonoll (Foeniculum vulgare), esparraguera (Asparagus acutifolius) o estepa borrera (Cistus salvifolius), entre d’altres, amb els escolars del municipi.
 • Erradicació de la canya americana (Arundo donax).
 • Construcció d’un mur de pedra seca amb escolars del municipi.
 • Caracterització de la biodiversitat de la parcel·la mitjançant fototrampeig i observació regular.
 • Instal·lació de dues caixes niu per ocells i una per ratpenats.

Amb el suport i col·laboració de: