Pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca del Taberner

0

CALENDARI:

Data d'inici 11/12/2020

Data de finalització 30/09/2021

 

FINANÇADORS:

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Centre de la Propietat ForestalPRESSUPOST:

4.128,67 €

OBJECTIUS:

Redactar un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per la finca en custodia del Taberner de Castanyet amb l'objectiu de crear una planificació a 25 anys vista que permeti explotar els recursos de la finca (principalment suro) mentre s'asseguren les millors pràctiques de conservació de la natura i s'evita al màxim el risc d'incendi.

 

RESUM:

La finca "El Taberner", de 192,36 hectàrees, situada entre els municipis de Santa Coloma de Farners i Brunyola (La Selva) disposa d'un PTGMF que es va realitzar l'any 2004, i que va caducar el 2014. Moltes de les actuacions planificades en aquesta PTGMF no es van implementar, pel que es va plantejar la redacció d'un de nou a 25 anys vista per poder iniciar les actuacions. Primerament es van redefinir els cantons i els rodals per simplificar la gestió i ajustar-ho millor a la realitat de la finca. Posteriorment es van realitzar els inventaris pericials i dasomètrics necessaris per caracteritzar les diferents formacions forestals. Per tal de planificar les actuacions, es van utilitzar les Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST).

RESULTATS:

Creació d'un PTGMF amb 25 anys de duració on s'hi especifiquen totes les actuacions necessàries per explotar els recursos disponibles, millorar la biodiversitat i evitar el risc d'incendi.

Plànol general de formacions forestals de la finca
Plànol general de formacions forestals de la finca

Amb el suport i la col·laboració de: