Recuperació de la bassa i prat de dall de la finca de Cal Segador [FINALITZAT]

0

CALENDARI
INICI: JUNY 2020
FINAL: OCTUBRE 2021

OBJECTIUS:

Objectiu general:

  • Recuperació d’una zona humida històrica clau per a la conservació e la tortuga d’estany a la Plana de la Selva i el foment de la biodiversitat lligada als hàbitats aquàtics.

Objectius específics:

  • Recuperació de l’antiga bassa permanent
  • Recuperació del prat de dall
  • Neteja del rec que voreja el prat
  • Recuperació del bosc de ribera
  • Eradicació de flora invasora
  • Seguiment de la recuperació del prat de dall a nivell de flora i pol.linitzadors

PRESSUPOST

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 12.892,98€

FINANÇADORS:

  • Diputació de Girona
  • Fundació Emys

RESUM

L’espai corresponent a l’àmbit d’actuació del projecte està en l’espai buffer l’EIN i XN2000 estany de Sils, i manté un gran interès per a la població de tortuga d’estany de la plana de la Selva, ja que ocupa un espai estratègic per a la connectivitat dels diferents nuclis poblacionals aïllats, així com altra biodiversitat associada a les zones humides. Al trobar-se propera a la llacuna principal de l’estany de Sils i a la riera de santa Maria, la recuperació de la zona humida de Cal Segador actuaria de connector entre ambdós espais, en els quals ja s’ha detectat la presència de tortugues oferint un espai de cria i refugi estival molt important per a la tortuga d’estany. L’espai on es troba la finca és un espai agrari de baix interès econòmic però de gran interès a nivell biològic per la seva funció connectora i hàbitats d’interès comunitari, i està envoltada per una zona de canyissar i un antic prat de dall on hi creixen diverses espècies d’orquídies.

La bassa de Cal Segador era un punt d’aigua permanent que servia per acumular l’aigua de pluja i abeurar els animals, però l’acumulació de sediments i matèria orgànica per efecte del seu ús continuat com a abeurador i posteriorment com a espai agrícola, va fer que passés a ser temporal i finalment inexistent. Actualment l’espai té poc interès econòmic i ja no hi ha ramats, tot i així l’aigua continua tendint a acumular-s’hi, però per la falta de profunditat l’espai s’asseca amb facilitat al arribar l’estiu. Així mateix els propietaris de la finca gestionen un espai on s’hi troba un antic prat de dall, hàbitats seminaturals amb una rica biodiversitat associada, però que es troba en procés d’homogeneïtzació per la proliferació del balcalló i el canyís per impossibilitat de gestió, així com bardisses als marges. El reg que voreja la finca i que regulava el drenatge del prat de dall està inutilitzat i mig abandonat. Això fa que la seva funció de drenatge no sigui l’adequada i l’aigua de pluja s’acumuli i es desvii cap als camps i inundi els prats de dall, afavorint així el creixement del canyissar o fins i tot espècies invasores com el bambú.

La part baixa de l’espai en custodia limita amb la sèquia de Sils, on l’ obertura del canal i la falta de manteniment ha comportat la destrucció de la vegetació de ribera, la qual ha estat substituïda progressivament per bardisses, canyars de canya americana (Arundo donax) i vegetació ruderal en general. El projecte permetrà recuperar tots aquests espais i augmentar així la seva biodiversitat.

Amb el suport i la col·laboració de:

Diputacio de Girona
Fundacio Emys