Redacció del Pla de Comunicació de l'ENP Gavarres [FINALITZAT]

CALENDARI

INICI: JUNY 2021

FI: DESEMBRE 2021

 

OBJECTIUS:

  1. Dotar al Consorci de les Gavarres d'un Pla de Comunicació a llarg termini per a la planificació estratègica de la comunicació de l'ENP
  2. Sistematitzar la comunicació de l'ENP de les Gavarres per a millorar-ne el posicionament i augmentar-ne la notorietat
  3. Elaborar una estratègia comunicativa de l'ENP Gavarres que posi al centre els seus valors naturals i la comunicació ambiental, juntament amb la vessant cultural
  4. Millorar l'experiència de l'usuari a través d'eines i canals de comunicació adients

 

FINANÇADORS:

  1. Consorci de les Gavarres

 

RESUM:

El massís de les Gavarres és un Espai Natural Protegit inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). A més, és un dels espais inclosos en la xarxa d’espais naturals protegits “Xarxa Natura 2000”.  La situació geogràfica i l'orientació li confereix un notable grau de diversitat faunística i florística ja que comprèn territoris de les comarques del Baix Empordà i el Gironès. En concret 20 municipis conformen aquest espai reconegut i protegit pels seus valors naturals i culturals. La continuïtat de la massa forestal del Massís de les Gavarres és un element paisatgístics de gran valor en una zona amb intensa pressió humana. De fet, hi trobem les suredes i els boscos de pinastre més importants del territori català. El paisatge predominant és el configurat per brolles de brucs i estepes, amb un estrat arbori d’alzines sureres i pins, i amb abundància d’arboç.  

L’espai natural protegit de la zona forestal de les Gavarres és gestionada pel Consorci de les Gavarres. Aquest ens es va crear el novembre de 1998 i s’ocupa de la gestió del massís. Les seves tasques van al voltant de:

  • La protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural de les Gavarres
  • El desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al massís, basat entre d'altres en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals
  • L’ordenació dels usos de l’Espai Natural Protegit
  • El foment de l'educació ambiental i la recerca científica

L'Espai Natural Protegit del Massís de les Gavarres és, per tant, un espai amb òrgan gestor i amb una gestió activa, referent a Catalunya. Tot i això ha estat mancat d'un Pla de Comunicació que proposi una planificació estratègica de la comunicació a llarg termini, així com d'una sistematització d'aquesta tenint en compte el gran volum d'actors involucrats i posant al centre la comunicació ambiental per a la divulgació dels seus valors naturals juntament amb els seus valors culturals. Es proposa la creació d'un Pla de Comunicació acompanyat d'un Protocol intern de Comunicació per a posicionar l'ENP de les Gavarres i els seus valors naturals, a més d'augmentar-ne la notorietat.

 

ACCIONS REALITZADES:

- Auditoria de comunicació

- Procés de comunicació participativa

- Disseny d'objectius, resultats esperats, accions de comunicació i indicadors de procés

- Redacció del Pla de Comunicació

- Creació del protocol intern de comunicació

 

RESULTATS:

S'han redactat el Pla de Comunicació i el Protocol intern de Comunicació del Consorci de les Gavarres.