Creació del Model sistematitzat d'anàlisi i gestió d'ús públic [FINALITZAT]

0

CALENDARI

INICI: FEBRER 2021

FI: AGOST 2021

OBJECTIUS:

  1. Analitzar els espais de bany de conques internes de Montagut, Sales, Tortellà i Beuda des d’una perspectiva ambiental i comunicativa, per a identificar les amenaces principals, realitzar una diagnosi de l’estat actual de l’espai i determinar uns objectius de conservació i gestió d’ús públic.
  2. Dissenyar un pla de gestió per als espais de bany de conques internes de Montagut, Sales, Tortellà i Beuda a través de la regulació, gestió dels usos i accessos i comunicació ambiental.
  3. Determinar un model de gestió de l’ús públic per a espais de bany de conques internes des de la perspectiva de la regulació d’usos, gestió de l’espai i dels accessos, i comunicació per a la sensibilització ambiental d’aquests espais naturals.

 

FINANÇADORS:

  1. Diputació de Girona

 

RESUM:

La sobrefreqüentació d'alguns espais naturals de Catalunya és una problemàtica en augment, especialment en gorgs.  A causa de la manca de regulació, els usuaris, al llarg del temps han estat visitant aquests espais sense una normativa d'usos recreatius concreta, ni d'un model de gestió d’ús públic que tingui en compte la perspectiva ambiental. Això suposa un elevat impacte als espais naturals amb el seu conseqüent efecte en la biodiversitat i l'entorn, així com conflictes socials a causa del malestar de les habitants d'aquests municipis que no estan preparats per a aquesta massificació.

Alguns d'aquests espais contenen hàbitats d'interès prioritari i espècies de fauna i flora protegides, i l'impacte que genera la manca de regulació a nivell d'ecosistema (deixalles, contaminació acústic, erosió, eutrofització de l'aigua, espècies invasores...) provoca un desplaçament o desaparició de les espècies més fràgils i conseqüentment una pèrdua de riquesa  i biodiversitat.

A més, la globalització i la disseminació d’informació sobre imatges i localitzacions d’aquests espais naturals a internet i a les xarxes socials fa que aquesta problemàtica tendeixi a l’augment. L’ecosistema de medis digitalitzats i el pas dels usuaris de receptors a creadors de contingut fa que allò publicat a la xarxa sigui impredictible, amb un augment de continguts d’espais a visitar que les usuàries afegeixen a la seva bucketlist d’espais imprescindibles a ser visitats, on els espais naturals tenen un elevat atractiu degut a la seva singularitat paisatgística.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, aquest estiu 2020 hi ha hagut una massificació d'aquests espais molt més elevada, ja que una gran part de la població ha evitat el turisme internacional i ha apostat pel turisme d'interior. Alguns dels espais naturals de Catalunya han duplicat i triplicat les usuàries visitants respecte a temporades estivals d'anys anteriors. Aquest fet ha augmentat encara més les problemàtiques esmentades anteriorment, portant a alguns municipis a voler assumir una gestió activa de la situació.

Darrerament, en alguns dels municipis afectats s'han implementat regulacions d'ús i accés al medi natural per tal de pal·liar aquesta situació. A causa de la falta de regulació esmentada anteriorment, i a la disparitat de mesures adoptades per part dels consistoris afectats, no s'ha unificat un model de gestió d’ús públic amb perspectiva ambiental en aquests espais naturals, resultant en el traspàs de pressions d'un municipi a un altre, on les usuàries que han evitat la visita als espais de bany amb normatives més restrictives acaben accedint a uns altres amb mesures més laxes o poc implementades.

Es presenta, així,  la necessitat d'assumir la creació d'un model de gestió d’ús públic que tingui en compte la gestió activa de la sobre-freqüentació al qual es veuen exposats aquests espais tan fràgils. A més, es requereix enfocar la problemàtica des de la comunicació i educació ambiental per a, d'una banda, socialitzar un model per a aquests espais naturals que compatibilitzi la seva visita amb la conservació de l'entorn i, per l'altre, fomenti canvis d'actitud de les visitants en el seu accés al medi natural per a minimitzar el seu impacte.

 

RESULTATS:

Us podeu descarregar el model al següent enllaç.