Creació del Pla d'Usos de les Finques Públiques de Farners [FINALITZAT]

0

CALENDARI

INICI: Gener 2023

FI: Novembre 2023

OBJECTIU:

  1. Anàlisi de l’espai natural inclòs en les finques públiques de la muntanya de Farners per tal d’identificar les amenaces principals, realitzar una diagnosi de l’estat actual de l’espai i determinar uns objectius de conservació i gestió d’Ús públic.
  2. Implicar a tots els agents afectats per l’ús públic de les finques públiques de Farners en la detecció de les pressions i el disseny del pla.
  3. Determinar una proposta de gestió d’ús públic a llarg termini des de la perspectiva de la regulació d’usos, la gestió de l’espai i dels accessos, i la comunicació per a la sensibilització ambiental d’aquest espai naturals.

FINANÇADORS:

  1. Ajuntament de Santa Coloma de Farners

RESUM:

L’esplanada de Farners és un espai semi-natural amb una pressió significativa, a causa de la freqüentació, la transformació de l’hàbitat i l’erosió. Les causes que originen aquest fenomen són diverses, però la gran accessibilitat de l’espai i el seu paisatge sòcio-cultural són alguns dels elements que més ho motiven. És una àrea molt concorreguda tant per la població local com per visitants de fora el municipi, que hi acudeixen atrets pel patrimoni arquitectònic i cultural de l’espai, per l’àrea de pícnic i barbacoes i per les rutes de ciclisme i senderisme. L’espai natural està caracteritatzt per tenir diverses comunitats boscoses i petits prats discontinus, amb vegetació típica de bosc mediterrani. A l’espai s’hi ha detectat espècies de fauna i flora protegides com el llangardaix ocel·lat, la tallareta cuallarga i el pica-soques blau.

Per tal d’avaluar l’estat ecològic i la vulnerabilitat de l’espai natural s’ha realitzat una diagnosi ambiental i una diagnosi comunicativa per determinar la presència d’hàbitats d’interès comunitari o espècies protegides, avaluar l’afectació de la sobre-freqüentació sobre el medi i quantificar com de significativa és la sobreexposició a la xarxa i en quins àmbits es centra.

El pla de gestió d’ús públic, creat de forma participativa, facilitarà la presa de decisions per la gestió de l’espai i ajudarà a establir quines actuacions són prioritàries i pot crear un precedent per iniciar una gestió integral del paratge natural de Farners.

Amb la col·laboració de: