Pla d'ús públic de la comarca de la Garrotxa i els seus espais naturals

0

Calendari:

 INICI: Abril 2024.

FINAL: Octubre 2025.

Objectiu principal:

El principal objectiu del “Pla d’ús i gestió de la Garrotxa” és la proposta d’usos, la ordenació i la gestió dels espais naturals, per tal de fer compatible les diferents funcions del sistema (mediambiental, cultural, d’esplai i lleure). L’objectiu és consolidar la Garrotxa com un destí sostenible e innovador impulsant l’ecomobilitat i la accessibilitat, amb el fi de millorar la competitivitat del destí, de les empreses i de la qualitat de vida. Implantar mesures d’ecomobilitat turística accessible per a poder arribar i moure’s pel territori.

Tot això acompanyat d’una formació i sensibilització a les empreses, visitants i residents, generant nous productes adaptats als nous mercats i digitalitzar la gestió turística per avançar en la competitivitat de les empreses i la seva consolidació de la garrotxa com a “smart county”.

 Objectius específics:

  • Aplicar el Model sistematitzat d'anàlisi i gestió d'ús públic per la gestió de la sobrefreqüentació a la comarca de la Garrotxa.
  • Analitzar les pressions que reben els espais naturals que pateixen sobrefreqüentació des de la perspectiva ambiental i comunicativa per determinar accions de gestió que permetin mantenir-ne l’estat de conservació i, fins i tot, millorar-lo.
  • Fomentar la participació ciutadana en la gestió dels espais naturals, com a part imprescindible per generar consens de territori i aconseguir que les persones de l’entorn immediat secundin les accions de gestió de l’espai.
  • Extreure propostes de gestió concretes que permetin minimitzar les pressions que afecten aquests espais naturals de cada un dels municipis participants.

 

Finançadors:

Consell comarcal de la Garrotxa

 

Resum:

La Garrotxa atreu una gran quantitats de turistes, segons dades publicades per Turisme Garrotxa, l’any 2021 143.723 turistes la van visitar. Una gran part de la superfície de la Garrotxa es troba compresa dins el límits d’algun espai natural protegit, per tant, moltes d’aquestes visites tenen lloc als espais naturals del territori: volcans, rius i rieres, fagedes, i altres paratges de gran valor natural. El turisme ha augmentat els darrers anys amb una marcada estacionalitat, afegint pressió sobre els espais naturals molts dels quals pateixen sobrefreqüentació.

Per promoure un tipus de visita turística respectuosa amb els límits de capacitat de càrrega ha existit un treball coordinat entre ens comarcals, com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de la Garrotxa, entitats ambientals, ens de promoció turística i les diferents empreses per planificar l'ús públic a la natura i,  d’aquí ha sorgit que  alguns municipis hagin pres mesures regulant l’accés, l’aforament de visitants i reduint l’impacte de les visites en espais naturals com la Fageda d’en Jordà, el Volcà de Santa Margarida, els gorgs de la riera de Sant o els gorgs del Brugent a les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols.

Ara bé, altres espais naturals, dins i fora dels límits dels espais protegits, que tenen una afluència de visitants rellevant o que són susceptibles a tenir-la manquen d’eines de planificació específiques. Per altra banda, no existeix un instrument de planificació que reuneixi totes les mesures que es volen implementar a la comarca en matèria d’ús públic d’espais naturals.

Per tant,  és molt necessari regular i ordenar l’ús públic de manera unificada a tota la comarca per tal d’evitar els impactes del turisme sobre el patrimoni natural i compatibilitzar la visita turística amb la conservació dels espais naturals.

Aquesta eina és imprescindible per tal d' unificar els criteris de regulació i ordenació en els espais naturals, per detectar espais naturals vulnerables a la freqüentació i per actuar de forma coordinada i estratègica entre els municipis de la comarca. Amb un instrument de planificació de l’ús públic comarcal serà possible detectar noves oportunitats de productes turístics, i d'aquesta manera treure afluència d’alguns punts sobrefreqüentats i desestacionalitzar l’oferta, així com també permetrà enfortir les regulacions implementades en els espais naturals, millorarant l’experiència i la qualitat de la visita i, en últim terme, permetrà conservar els valors naturals de la Garrotxa.

Per a realitzar aquest instrument de planificació d’ús públic, es realitzarà:

  • Diagnosi turística: per conèixer quina és la situació present de la indústria turística a la comarca, tan en relació als recursos i serveis que aquesta ofereix.
  • Diagnosi ambiental: per conèixer l’estat de conservació actual dels espais naturals.
  • Diagnosi comunicativa: identifica la comunicació que s’està duent a terme sobre els espais naturals de la comarca
  • Diagnosi de l’ús públic: recollir informació a través d’un procés participatiu i de la bibliografia recollida, i es completarà una taula de recull dels usos inadequats i detecció pressions, pels diferents espais naturals o zones analitzades.

Mitjançant les diagnosis ambiental, comunicativa i turística, i a través del procés participatiu, es detectaran i descriuran les principals pressions que reben els espais naturals de la Garrotxa, i s’hauran de recollir propostes per solucionar-les i generar un  instrument de planificació de l’ús públic conjunt.