Projecte de protecció i gestió de l’ús públic a l’Espai d’Interès Natural del Volcà de la Crosa

0

Calendari:

INICI:  05/2024

FINAL: 09/2024

Objectius:

Les actuacions que integren el projecte tenen dos objectius:

  • Habilitar l'espai per tal de potenciar el valor didàctic del Volcà de la Crosa, compatibilitzant l'ús recreatiu de l'espai amb la conservació de la seva geodiversitat i els seus usos tradicionals.
  • Recuperar zones de prat sec mediterrani (HIC), on habiten espècies amenaçades com Timon Lepidus i Coracias garrulus.

 

Finançadors:

  • Ajuntament de Bescanó.
  • Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
  • Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural.

Resum:

L’Ajuntament de Bescanó, al qual pertany el 43,9% del Volcà de la Crosa (89,9 ha) ha reprès la gestió activa de l’EIN del Volcà de la Crosa, per tal de preservar-ne els seus valors naturals, tant el patrimoni geològic com els hàbitats i espècies, com per ordenar els usos i accessos a l’espai. Anteriorment, la gestió de l’espai la feia el Consorci de la Crosa (2006- 2012), el qual va actuar per restaurar i protegir els afloraments, habilitar camins i miradors per la visita del volcà i per l’estudi dels seus valors naturals.

El consistori de Bescanó s’ha coordinat amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, al qual pertany el 55,4% de l’EIN (113,5 ha). Els consistoris s’han guiat pels instruments de planificació existents, com el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Volcà de la Crosa, aprovat el 1995. També han impulsat la redacció d’un nou instruments, el Pla estratègic de gestió d’ús públic de l’EIN del Volcà de la Crosa, per afrontar i gestionar l’ús recreatiu cada vegada més intens de l’espai. Amb l’aprovació de Pla d’ús públic el 2022 s’han implementat accions com senyalitzar una ruta circular al Volcà, col·locar cartelleria interpretativa i senyalitzar els accessos permesos. Mantenint el treball en coordinació entre els dos municipis, aquest projecte té l’objectiu de preservar el patrimoni geològic de l’espai, potenciar el valor didàctic de l’espai i restaurar hàbitats d’interès per afavorir les espècies amenaçades pròpies de la Crosa.

S’han detectat pressions derivades del comportament dels visitants que fan ús recreatiu de l’espai, com: abandonament de deixalles, obertura de camins secundaris, erosió del sòl pel pas continu de bicicletes i vianants, encesa de fogueres, pícnics, animals domèstics deslligats que destorben la fauna, entre d'altres. I també s’ha detectat presència d’espècies vegetals exòtiques, hi trobem com a mínim 2 rodals d'Arundo donax (canya americana) i recentment en certes zones d'alzinar hi ha proliferat molt la Phytolacca americana (raïm de moro). També hi trobem és el Pinus radiata (pi insigne) catalogat com a exòtic no invasor.

Per assolir el primer objectiu del projecte, es proposa donar manteniment al mirador de Guilloteres, habilitar un nou mirador per l'observació del cràter, restaurar les infraestructures per regular l'accés a l'aflorament de Guilloteres i reforçar la canalització dels visitants en els punts confosos de la ruta. Pel segon objectiu, es proposa la neteja del sotabosc i la tala de pins.