Redacció del Pla d'Ús Públic del Gorg de la Malatosca a Sant Joan de les Abadesses

0

CALENDARI

INICI: Juny 2023

FI: Desembre 2023

OBJECTIU:

  1. Aplicar el Model sistematitzat d'anàlisi i gestió d'ús públic per la gestió de la sobrefreqüentació en gorgs de les comarques gironines.
  2. Analitzar les pressions que rep l’espai fluvial sobrefreqüentat del Gorg de la Malatosca els espais naturals fluvials que pateixen des de la perspectiva ambiental i comunicativa per determinar accions de gestió que permetin mantenir-ne l’estat de conservació i, fins i tot, millorar-lo.

Fomentar la participació ciutadana en la gestió dels espais naturals com a part imprescindible per generar consens de territori i aconseguir que les persones de l’entorn immediat secundin les accions de gestió de l’espai.

FINANÇADORS:

  1. Diputació de Girona

RESUM:

La sobrefreqüentació d'alguns espais naturals de Catalunya és una problemàtica en augment, especialment en gorgs.  A causa de la manca de regulació, els usuaris, al llarg del temps han estat visitant aquests espais sense una normativa d'usos recreatius concreta, ni d'un model de gestió d’ús públic que tingui en compte la perspectiva ambiental. 

El gorg de la Malatosca rep una pressió humana significativa ja que es troba a menys d’1 km del nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses i pel fet que es troba en el traçat de la Via Verda de la Ruta del Ferro i del Carbó, que connecta els municipis de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa. A més, aquest espai es troba al límit de l’Espai Natural protegit de les Riberes de l’Alt Ter.

Per tal de determinar les pressions que rep aquest espai s’han realitzat una sèrie de diagnosis i processos de consulta ciutadana. Per tal d’avaluar l’estat ecològic i la vulnerabilitat de l’espai natural s’ha realitzat una diagnosi ambiental per determinar la presència d’hàbitats d’interès comunitari o espècies protegides i avaluar l’afectació de la sobre-freqüentació sobre el medi. D’altra banda també s’ha dut a terme una diagnosi comunicativa per quantificar la seva sobreexposició comunicativa i extreure quin tipus d’informació es troba a les xarxes sobre aquest espai, de quins canals prové i si està contribuint a la sobrefreqüentació o no. A més, ‘shan dut a terme accions de participació amb les persones del poble per tal de fomentar la participació ciutadana en la gestió de l’espai natural.

El pla de gestió d’ús públic, creat de forma participativa, facilitarà la presa de decisions per la gestió de l’espai i ajudarà a establir quines actuacions són prioritàries per garantir la conservació d’aquest espai natural.

Amb la col·laboració i participació de: