Redacció del Pla d’Ús Públic dels Estrets d’Arnes i el Toll del Vidre

0

CALENDARI

INICI: Juliol 2023

FI: Desembre 2023

OBJECTIUS:

  1. Analitzar les pressions que reben els espais naturals fluvials del Parc Natural dels Ports amb sobrefreqüentació (Els Estrets i el Toll del Vidre) des de la perspectiva ambiental i comunicativa per determinar accions de gestió que permetin mantenir-ne l’estat de conservació i, fins i tot, millorar-lo.
  2. Fomentar la participació ciutadana en la gestió dels espais naturals com a part imprescindible per generar consens de territori i aconseguir que les persones de l’entorn immediat secundin les accions de gestió de l’espai.

FINANÇADORS:

  1. Generalitat de Catalunya

RESUM:

La sobrefreqüentació d'alguns espais naturals de Catalunya és una problemàtica en augment, especialment en gorgs i espais fluvials.  A causa de la manca de regulació, els usuaris, al llarg del temps han estat visitant aquests espais sense una normativa d'usos recreatius concreta, ni d'un model de gestió d’ús públic que tingui en compte la perspectiva ambiental. 

En aquesta línia, els espais de bany del riu dels Estrets i el Toll del Vidre al Parc Natural dels Ports reben una afluència de visitants considerable, sobretot durant els mesos d’estiu i a la primavera per Setmana Santa. Els òrgans gestors de l’espai natural han dut a terme diverses mesures de gestió per garantir la seva conservació i ordenació

Per tal de determinar les pressions que rep aquest espai s’han realitzat una sèrie de diagnosis i processos de consulta ciutadana. Per tal d’avaluar l’estat ecològic i la vulnerabilitat dels dos espais naturals s’ha realitzat una diagnosi ambiental per determinar-hi la presència d’hàbitats d’interès comunitari o espècies protegides i avaluar l’afectació de la sobre-freqüentació sobre el medi. D’altra banda també s’ha dut a terme una diagnosi comunicativa per quantificar la seva sobreexposició comunicativa i extreure quin tipus d’informació es troba a les xarxes sobre aquests espais, de quins canals prové i si està contribuint a la sobrefreqüentació o no. A més, s’han dut a terme accions de participació amb les persones del poble per tal de fomentar la participació ciutadana en la gestió de l’espai natural.

El pla de gestió d’ús públic, creat de forma participativa, facilitarà la presa de decisions per la gestió de l’espai i ajudarà a establir quines actuacions són prioritàries per garantir la conservació d’aquest espai natural.  

Amb la col·laboració i participació de: