Què fem

ASSOLIMENTS

+1.400

Tortugues censades

+1552

Hectàrees en custòdia

+45

Projectes executats al 2021

+6.500

Persones sensibilitzades al 2020

7

Ajuntaments amb l'afectació del 0.5% de l'IBI municipal destinada al medi natural

42

Acords de custòdia

16

Aparicions a premsa al 2021

30%

De productes de custòdia al Rebost de Can Moragues

.


TRAJECTÒRIA

El projecte de Fundació Emys neix el 1987. Un grup de joves van assistir a una xerrada on van descobrir que la tortuga d’estany (Emys orbicularis) es trobava amenaçada. Aquells joves, motivats per la urgència de protegir aquesta espècie, es van agrupar sota el nom de Associació per la Defensa del Patrimoni Natural de Riudarenes (ADEPAR) per conservar diferents punts d’aigua amb presència de tortuga d’estany.

L’any 2003, amb el suport de l’Ajuntament de Riudarenes i alguns mecenes, el projecte va agafar un impuls definitiu i es va crear el que és ara la Fundació Emys, una entitat ambiental per la conservació del patrimoni natural de Catalunya. Des d’aleshores la Fundació ha anat sumant projectes que avui en dia poden semblar molt diversos però que, en el fons, segueixen confluint en el seu objectiu: la conservació de la natura i, en especial, de les zones humides i de la Emys orbicularis.

Inicis de la fundació

CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Dona amb una vaca

La conservació de la natura es pot fer de moltes maneres i des de moltes perspectives. Des de Fundació Emys n'utilitzem una de forma transversal: la custòdia del territori. La custòdia del territori és una eina que utilitzen les entitats ambientals per conservar la natura en finques privades, arribant a acords amb propietaris i/o gestors per realitzar actuacions que ajudin a la conservació i alhora millorin les seves finques.

Des de Fundació Emys vam firmar el primer acord de custòdia del territori de Catalunya el 1989. Des de llavors hem firmat 35 acords de custòdia forestal i agrària. La custòdia és la eina per a implicar a tots els agents, de forma coordinada, en una gestió activa i sostenible en favor de la conservació del patrimoni natural. La custòdia és diferent amb cada propietari i/o gestor però té uns denominadors comuns en tots els casos;  la comunicació, la confiança i la col·laboració. Treballem amb aquestes aspectes per tal que es puguin fer compatibles els usos i activitats en espais custodiats amb la conservació dels valors naturals del territori a llarg termini.


TRANSPARÈNCIA