SERVEIS

CATÀLEG DE SERVEIS

Camp

Serveis generals

 • Redacció de projectes en relació de la conservació de la natura (espais naturals, estudis de fauna i flora, seguiments i altres...) 

 • Redacció de Subvencions al voltant de la conservació de la natura

 • Assessorament en l'àmbit ambiental

 • Formacions per tècnics


Gestió forestal i agrària 

  • Assessoraments de fertilització/compostatge

  • Avaluacions i dissenys de zones no-productives de finques agrícoles per potenciar els serveis ecosistèmics beneficiosos

  • Assessorament forestal de plagues (processionària)

  • Formacions en agricultura ecològica

  • Formacions sobre malbaratament alimentari

  • Oferta de gestió i monitoratge de camps experimentals de recerca en agricultura i/o biodiversitat agrícola/forestal

  • Redacció de PTGMF i PSGF

Fulles en els arbres

Cartell informatiu de les rutes

Ús públic d'espais naturals 

  • Diagnosi ambiental i comunicativa d’espais naturals
  • Redacció de plans de gestió d’ús públic
  • Càlcul de capacitat de càrrega ecològica
  • Assessorament en implementació de regulació d’usos i accessos
  • Disseny de l'estratègia i eines comunicatives de la gestió de l'ús públic

Educació i voluntariat 

 • Realització d’activitats d’educació i formació ambiental per a tots els públics (Catàleg)
 • Disseny d’activitats d’educació ambiental
 • Organització i execució d’accions de voluntariat ambiental
 • Dinamització d’espais d’educació ambiental
 • Realització de casals i camps de treball ambientals
 • Disseny, organització i execució de formacions per a projectes
 • Renaturalització d'espais educatius (escoles, centres cívics, biblioteques...)

 

Infants al bosc
Tortuga d'Estany

Seguiments i estudis de fauna i flora 

 • Recerca i seguiments científics
 • Estudis de medi natural d'hàbitats i espècies
 • Gestió d’espècies invasores
 • Monitoreig de faunaRestauració d'espais naturals

 • Gestió de conservació d’Espais Naturals Protegits
 • Custòdia i gestió de finques forestals
 • Assessorament en renaturalització de zones urbanes
Espai protegit

Aigua clara

Comunicació

 • Disseny de campanyes de sensibilització ambiental
 • Disseny i execució de processos participatius
 • Assessoraments i formació en comunicació ambiental
 • Redacció de plans de comunicació ambiental

Si estàs interessat/da en algun d'aquests serveis, pots omplir el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.