Obrador compartit

DIFICULTATS PER L'AGRICULTURA ECOLÒGICA A LES COMARQUES GIRONINES

La pagesia que aposta per l'agricultura ecològica ens garanteix uns productes cultivats amb el màxim de respecte per la natura i de proximitat. Fins i tot, una part treballa utilitzant varietats locals del territori i Agricultura d’Alt Valor Natural; aquella capaç de sostenir alts nivells de biodiversitat. Tot i els esforços que fan algunes productores i productors per donar-nos la possibilitat de consumir d’una altra manera, segueixen faltant mecanismes per protegir i impulsar l’agricultura ecològica de les comarques gironines. La petita pagesia que aposta per l’agricultura ecològica a les comarques gironines afronta dificultats importants:

.

NO TÉ EINES A L’ABAST PER GESTIONAR ELS SEUS EXCEDENTS I EVITAR MERMES

NO TÉ EINES A L’ABAST PER GESTIONAR ELS SEUS EXCEDENTS I EVITAR MERMES

NO TÉ RECURSOS PER CREAR PRODUCTES ELABORATS DE VALOR

NO TÉ RECURSOS PER CREAR PRODUCTES ELABORATS DE VALOR

NO DISPOSA D’ESPAIS DE CONSERVACIÓ DE LLAVORS TRADICIONALS

NO DISPOSA D’ESPAIS DE CONSERVACIÓ DE LLAVORS TRADICIONALS

NO ÉS SOBIRANA PER DECIDIR QUINES VARIETATS VOL CULTIVAR

NO ÉS SOBIRANA PER DECIDIR QUINES VARIETATS VOL CULTIVAR

NO DISPOSA D’ESPAIS D’ACOMPANYAMENT EN CAS DE NECESSITAT

NO DISPOSA D’ESPAIS D’ACOMPANYAMENT EN CAS DE NECESSITAT

NO TÉ PROGRAMES D’IMPULS DE L’AGRICULTURA D’ALT VALOR NATURAL

NO TÉ PROGRAMES D’IMPULS DE L’AGRICULTURA D’ALT VALOR NATURAL


LÍNIES D'ACTUACIÓ DEL PROJECTE PECT

Mans

OBRADOR COL·LABORATIU DE LA SELVA

És una peça clau per la viabilitat de moltes petites explotacions agrícoles i iniciatives agroalimentàries del territori que no es poden permetre tenir un obrador particular. La funció de l’obrador serà donar sortida a les mermes i excedents i donar valor afegit als productes agrícoles a través de la seva transformació (una melmelada o un sofregit té un marge de benefici superior a una hortalissa fresca, i a més es conserva molt més en el temps i fa que no es perdi aquell producte).

A més, els obradors tenen la funció de punt de trobada de la pagesia, fet que crea una xarxa de suport mutu molt útil i necessària, i de creació de sinergies i projectes comuns per impulsar l’agricultura ecològica a les comarques gironines conjuntament.

BANC DE LLAVORS

Les varietats tradicionals, a més de tenir un valor cultural i històric, també contribueixen a millorar la biodiversitat i són més aptes per sistemes productius respectuosos amb el medi o l’adaptació al canvi climàtic. Fundació Emys el 2017 va realitzar una prospecció de llavors de la comarca de la Selva i des d’aquell moment ha anat conservant llavors al seu hort ecològic demostratiu, com el cigró negre, sense cap suport.

Però això no era suficient, i ara, amb el projecte PECT iniciarem un banc de llavors amb la pagesia de la zona, on no només guardarem i reproduirem varietats antigues de la Selva, sinó que també prospectarem altres comarques gironines de les que no s’ha estudiat la seva agrobiodiversitat.

Faves
Gent parlant

ASSESSORAMENTS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA

L’agricultura ecològica té moltes avantatges, però és complexa de gestionar. Cal un gran coneixement dels processos naturals per tal de trobar un bon equilibri entre una bona productivitat i el respecte per l’entorn. Dominar les rotacions de cultiu i la fertilització per mantenir un sòl sa i productiu, o gestionar l’entorn de la finca perquè allotgi controladors de plagues i pol·linitzadors que treballin a favor nostre no és una tasca senzilla.

Per això, Fundació Emys, juntament amb l’Espigall, assessorarem de forma regular una dotzena d’agricultores i agricultors del territori, ajudant-los a trobar les sinergies entre la producció i la conservació de l’entorn.


UN PROJECTE AMB UN FINANÇAMENT QUE ARRIBARÀ TARD

Tortuga

El principal repte per realitzar el projecte és que, tot i que ens han atorgat aquest ajut, la meitat de l’import no se’ns ingressarà fins el 2026, tres anys després que el projecte hagi conclòs, a finals de 2023. Per tant, per tal de tirar endavant el projecte necessitem crèdits, però les formes de finançament que ens ofereixen els sistemes tradicionals tenen un cost per l’entitat molt elevat, posant en risc la realització d’altres projectes que també són molt importants per la conservació de la natura, com els seguiments anuals de tortugues i amfibis o activitats d’educació ambiental.

És per aquest motiu que a la Fundació Emys necessitem la teva ajuda per poder compaginar el funcionament d’altres projectes i la consolidació de l’agricultura ecològica a les Comarques Gironines a través del projecte que iniciem. Amb la unió de Fundació Emys, la pagesia que produeix ecològicament i TU hem de fer possible que l’agricultura ecològica tiri endavant i que el nostre nou model esdevingui un punt de referència. Per tal d’aconseguir aquest objectiu la Fundació Emys demanem la teva col·laboració a través de crèdits participatius, retornables en un període de cinc anys.