Jornada Com fer més eficient i rentable una explotació hortícola ecològica


Jornada enfocada a millorar el rendiment econòmic de les explotacions agràries, especialment hortícoles, per mitjà d’una gestió eficient dels fluxos d'aigua, energia i primeres matèries així com maximitzar els rendiments productius tot reduint l’impacte ambiental.
Data: 29/09/2018
Estat: Inscripcions obertes

Jornada Horticultura d’Alt Valor Natural


L'agricultura genera grans impactes sobre el medi ambient, especialment en els cicles biogeoquímics (nitrogen i fòsfor), la pèrdua de biodiversitat i el canvi d'usos del sòl. Sovint s'exposa què pot fer la biodiversitat per l'agricultura i quins beneficis ens aporta; en canvi, en aquesta jornada proposem canviar la perspectiva.
Data: 20/10/2018
Estat: Inscripcions obertes
Fundació Emys