LA FUNDACIÓ EMYS

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial e les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis),  mitjançant recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació.

L’entitat treballa ajudant els actors del territori a fer-ne una gestió sostenible, promovent, l’agroecologia, la gestió forestal sostenible i l’educació ambiental i l’ecoturisme.

L'ACTUALITAT DE LA FUNDACIÓ

METODOLOGIA

La Fundació Emys treballa des de la recerca la gestió i l’educació (diagrama de tres rodes dentades)  d’espais forestals agraris i zones humides per afavorir el desenvolupament sostenible.

 

Treballem amb propietaris, gestors, experts i usuaris del territori per fomentar una conservació a llarg termini de la biodiversitat on els diferents actors del territori prenen part activa de la seva gesitó ssotenible.

FES UNA DONACIÓ

OBJECTIUS

La Fundació té per objecte l’estudi, protecció i divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat amb el medi natural mitjançant la custòdia del territori, amb especial èmfasi en els espais humits.

 

La Fundació Emys complirà la seves finalitats fundacionals tot fomentant les xarxes de voluntariat ambiental i promovent, especialment, la conservació del patrimoni natural entre els joves i els col·lectius en risc d’exclusió social.

MEMÒRIA ANUAL

ESTATUTS

TRAJECTÒRIA

El projecte de Fundació Emys neix el 1987 amb la Associació ADEPAR, un grup de joves del municipi de Riudarenes que s’agrupen per conservar diferents punts d’aigua amb presència de tortuga d’estany.

 

L’any 2003,a mb el suport de l’Ajuntament de Riudarenes i alguns mecenes el projecte agafa un impuls definitiu i es crea la Fundació Emys, per la conservació del patrimoni natural de Catalunya.

CONTACTA   972 16 49 57

ON SOM

Ctra. Santa Coloma, km 21,1 Riudarenes

disseny web: MARXAL CREATIVE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.