CONSERVACIÓ

La tortuga d’estany és una espècie en perill d’extinció a Catalunya que ens indica la qualitat de l’entorn. Fundació Emys treballa en la conservació de la seva única població natural restant a Catalunya mitjançant seguiments de la població i la millora del seu hàbitat.

 

Fundació Emys gestiona més de 35 acords voluntaris de custòdia del territori sobre més de 1.000 hectàrees. Aquest fet ajuda a conservar finques privades amb interès natural, i permet als propietaris, gestors i usuaris del territori a implicar-se en la conservació de la natura i l’economia verda.

PROJECTES DE RECERCA

Fundació Emys realitza de forma periòdica seguiments per a conèixer l’estat i evolució de la biodiversitat a la plana de la Selva, en especial en relació a les seves zones humides, treballant amb amfibis, la tortuga d’estany i el seu hàbitat. Des de 1987 treballa en el seguiment poblacional de tortuga d’estany del qual n’han sortit diverses publicacions.

TERRITORI EMYS

El projecte Territori Emys neix de la necessitat d’estandarditzar i coordinar les feines de seguiment i gestió de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) que duen a terme les entitats i l’administració. Per això GOB Menorca, Acció Ecologista Agró i Fundació Emys col·laborem per a realitzar un seguiment conjunt de les poblacions d’Emys de Menorca, el Tancat de la Pipa a València i la plana de la Selva (Girona) respectivament, i crear un primer document per a la elaboració d’un pla de conservació general de la tortuga d’estany.

 

Aquest projecte es realitza amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

PROJECTES DE GESTIÓ

L’entitat treballa en la millora de l’hàbitat, sobretot fomentant la presència de zones humides temporals i permanents per enfortir la població de tortuga d’estany i altra fauna i flora associada.  Cada any creem nous punts d’aigua temporals o permanents de petites dimensions pel foment de la connectivitat de la fauna d’espais humits, així com per enfortir l’entorn.

PROJECTE DE CUSTÒDIA

La custòdia del territori és una metodologia de treball en que, voluntàriament, el propietari o gestor d’un territori es posa d’acord amb una entitat sense ànim de lucre per treballar conjuntament en la gestió sostenible de l’espai i la conservació dels seus valors naturals.

 

Fundació Emys és pionera en custòdia, amb els primers contractes signats a Catalunya el 1989 i amb més de 1.000 hectàrees i 30 contractes diferents a la plana de la Selva.

XARXA DE CSUTÒDIA DEL TERRITORI

LA CUSTÒDIA DE FUNDACIÓ EMYS

CONTACTA   972 16 49 57

ON SOM

Ctra. Santa Coloma, km 21,1 Riudarenes

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

972 16 49 57

Ctra. Santa Coloma, km 21,1 Riudarenes