CONSERVACIÓ

La tortuga d’estany és una espècie en perill d’extinció a Catalunya que ens indica la qualitat de l’entorn. Fundació Emys treballa en la conservació de la seva única població natural restant a Catalunya mitjançant seguiments de la població i la millora del seu hàbitat.

 

Fundació Emys gestiona més de 35 acords voluntaris de custòdia del territori sobre més de 1.000 hectàrees. Aquest fet ajuda a conservar finques privades amb interès natural, i permet als propietaris, gestors i usuaris del territori a implicar-se en la conservació de la natura i l’economia verda.

PROJECTES DE RECERCA

Fundació Emys realitza de forma periòdica seguiments per a conèixer l’estat i evolució de la biodiversitat a la plana de la Selva, en especial en relació a les seves zones humides, treballant amb amfibis, la tortuga d’estany i el seu hàbitat. Des de 1987 treballa en el seguiment poblacional de tortuga d’estany del qual n’han sortit diverses publicacions.

PROJECTES DE GESTIÓ

L’entitat treballa en la millora de l’hàbitat, sobretot fomentant la presència de zones humides temporals i permanents per enfortir la població de tortuga d’estany i altra fauna i flora associada.  Cada any creem nous punts d’aigua temporals o permanents de petites dimensions pel foment de la connectivitat de la fauna d’espais humits, així com per enfortir l’entorn.

PROJECTE DE CUSTÒDIA

La custòdia del territori és una metodologia de treball en que, voluntàriament, el propietari o gestor d’un territori es posa d’acord amb una entitat sense ànim de lucre per treballar conjuntament en la gestió sostenible de l’espai i la conservació dels seus valors naturals.

 

Fundació Emys és pionera en custòdia, amb els primers contractes signats a Catalunya el 1989 i amb més de 1.000 hectàrees i 30 contractes diferents a la plana de la Selva.

XARXA DE CSUTÒDIA DEL TERRITORI

LA CUSTÒDIA DE FUNDACIÓ EMYS

CAT

ESP

ENG

CONTACTA   972 16 49 57

ON SOM

Ctra. Santa Coloma, km 21,1 Riudarenes

disseny web: MARXAL CREATIVE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.