ESTUDI I GESTIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY (EMYS ORBICULARIS) EN LA CONCA MEDITERRÀNIA ESPANYOLA

JUSTIFICACIÓ

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és una espècie de tortuga d’aigua dolça present en el nostre territori, així com en altres indrets d’Europa central i de l’est, l’Àsia menor i el nord d’Àfrica. Tot i la seva àmplia distribució es troba greument amenaçada per la desaparició del seu hàbitat, les zones humides, així com per la introducció d’espècies exòtiques i pel canvi climàtic. Es troba catalogada dins la llista vermella d’espècies amenaçades de la IUCN (www.iucnredlist.org) amb categoria mundial de NT/gairebé amenaçada (2017), tot i que apunta que es necessita una actualització, i en la llista vermella d’amfibis i rèptils amenaçats d’Espanya, sota la categoria VU/vulnerable. Tot i això, l’alarmant tendència general de declivi poblacional, agarbada per la desaparició i fragmentació del seu hàbitat, i per la competència i transferència de paràsits d’altres espècies de tortugues invasores, ha portat diversos autors a suggerir una revisió de l’estat de conservació proposant la categoria de EN/en perill (Keller y Andreu, 2002; Ayres, 2009).

 

La distribució de la tortuga d’estany en la península Ibèrica és discontinua i molt fragmentada, majoritàriament formada per petites poblacions aïllades. Algunes de les poblacions més importants de la península es troben a la costa llevantina, com són els nuclis de la Selva (Girona), l’albufera de València i Menorca. Tot i que ja fa anys que existeixen entitats i iniciatives per a la seva conservació en els diversos punts del territori, avui dia no hi ha cap pla de gestió ni de conservació per a l’espècie.

EL PROJECTE

El projecte, que porta per nom “Estudi i gestió de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) en la conca Mediterrània espanyola” neix de la necessitat de revisar l’estat de conservació de la tortuga d’estany i de coordinar un seguiment de l’espècie en diferents punts del territori per poder generar un document que aporti guies i directrius per a la seva gestió i conservació. Aquesta ambició ha unit tres entitats conservacionistes del nord-est de la Península Ibèrica: Fundació Emys (Girona), GOB Menorca (Menorca) i Acció Ecologista – Agró (València).

 

Amb una durada d’un any (2017), el projecte abordarà la conservació de la tortuga d’estany des del seu estudi, la gestió del seu hàbitat i la sensibilització a la ciutadania. El projecte pretén, en primer lloc, establir un protocol estandarditzat de seguiment de l’espècie per tal de promoure una metodologia eficient i segura que es pugui aplicar a nivell nacional, permetent així el tractament conjunt de dades obtingudes en diferents punts del territori. En segon lloc, es realitzaran seguiments d’alguns dels nuclis poblacionals d’Emys orbicularis més importants del nord-est peninsular, a la Selva (Girona), Menorca i l’Albufera (València), que permetran l’elaboració d’un document que estableixi recomanacions i directrius per a la seva conservació a nivell nacional. Finalment, es duran a terme actuacions de conservació i conscienciació de la ciutadania amb la creació de nous punts d’aigua per a restaurar l’hàbitat de l’espècie, buscant l’establiment de nous acords de custòdia per a la seva protecció i amb la realització de tallers i activitats de sensibilització i educació ambiental.

 

Així doncs, els objectius específics del projecte son els següents:

 

  • OE1. Millorar el coneixement de l’estructura, dinàmica poblacional i necessitats d’hàbitat de l’espècie a la conca Mediterrània del nord-est peninsular (Catalunya, Menorca i València).
  • OE2. Adaptar i plantejar estratègies comunes de conservació i gestió adaptativa de l’espècie per a la zona d’estudi.
  • OE3. Desenvolupar accions de conservació amb la participació i sensibilització dels actors locals mitjançant la custòdia del territori i la participació de voluntaris.

 

Per tal d’assolir aquests objectius es realitzaran les següents activitats:

 

  • A1. Seguiment dels nuclis poblacionals de tortuga d’estany.

Es realitzaran dos seguiments dels diferents nuclis de la espècie (un a finals de primavera i l’altre a principis de la tardor) en les tres zones d’estudi (la Selva, Menorca, l’Albufera de València).

  • A2. Anàlisi i comparació de les dades.

Es crearà un protocol de seguiments comú per a les tres entitats. Amb la comparació i anàlisi de les dades obtingudes en els seguiments es determinarà l’estat de conservació i es detectaran les principals amenaces concretes per a l’espècie en aquesta àrea.

  • A3. Creació del projecte de conservació de la tortuga d’estany en la conca Mediterrània espanyola.

Amb les dades recopilades i la informació de les entitats es vol elaborar un document que aporti guies comuns per a la conservació de l’espècie, identificant les amenaces principals, els requisits d’hàbitat de l’espècie i proposant actuacions de conservació per a entitats i administracions per tal de revertir el declivi que experimenten les seves poblacions.

  • A4. Creació i restauració de l’hàbitat per a la tortuga d’estany.

Creació de nous hàbitats (basses i zones humides) en finques amb acords de custòdia, i adaptació i millora dels hàbitats existents considerats clau per a les poblacions de tortuga d’estany i la biodiversitat associada.

  • A5. Realització d’activitats de divulgació i sensibilització.

Realitzar tallers, formacions i activitats de voluntariat sobre la conservació de la tortuga d’estany involucrant a la població de les zones amb nuclis coneguts de l’espècie.

SUPORT

Aquest projecte es realitza amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

CONTACTA   972 16 49 57

ON SOM

Ctra. Santa Coloma, km 21,1 Riudarenes

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

972 16 49 57

Ctra. Santa Coloma, km 21,1 Riudarenes