CURS HORTA ECOLÒGICA: fonaments per a l’horticultura ecològica (9ena edicició)

Cusos
Data: Inici 19 de gener al 19 d’octubre (dissabtes)
Horari: de 09:00 a 13:00 hores, excepte alguns dies que acaben a les 14 hores
Lloc: Can Moragues, Riudarenes
Professorat: Jordi Puig, Ander Achotegui, Bàrbara López, Xavi Fontanet, Killian Sampol…
Preu: 175€

Per novè any consecutiu, des de la Fundació Emys, realitzem la formació en horticultura ecològica amb l’objectiu que els participants aprenguin a menar un hort ecològic, i descobreixin les tècniques i eines que fan possible l’eficiència i garanteixin la qualitat del producte que estan produint, seguint el cicle natural de l’horta.

La formació està reconeguda com a crèdits de reconeixement acadèmic, 3 crèdits atorgats, per part de la Universitat de Girona als Estudis de Ciències (UdG) i estem pendents de rebre el codi d’homologació per part del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

En cada nova edició, el curs es va adaptant a les observacions fetes pels alumnes durant les avaluacions anteriors. És per això, que en aquesta edició, s’han incorporat noves sessions per aprofundir en temes com el sòl, l’aigua, la recol·lecció i la conservació i visites a camp.

Objectius
– Aprendre a menar un hort ecològic i descobrir les tècniques i eines que fan possible que els petits productors treballin de forma eficient i garantint la qualitat del seu producte.
– Posar a l’abast coneixements per a què els participants puguin realitzar un tipus d’horta d’alt valor nutritiu i natural, i eficient.
– Les sessions combinen una exposició teòrica amb una posada en pràctica dels coneixements introduïts.

Professorat
Jordi Puig, ambientòleg, assessor, productor ecològic i autor del llibre “L’hort del segon origen”
Bàrbara Lòpez, enginyera tècnica agrícola
Ander Achotegui, ambientòleg i tècnic de l’entitat en temes agrícoles i forestals
Judit Mesegué, enginyera agrícola i assessora de productors a través de l’empresa BioAcció
Killian Sampol, enginyer tècnic agrícola i productor ecològic
Josep Ramón Sainz de la Maza, enginyer agrícola i assessor de productors, membre de SueloVivo i GeaOrganica
Altres pendents de confirmació.

Destinataris
El curs es dirigeix a productors d’horta ecològica que treballin en explotacions de petites i mitjanes dimensions. En l’admissió d’alumnes es donarà prioritat als productors en procés d’incorporació o bé als productors en procés de conversió a agricultura ecològica.
També està dirigit a persones que gestionin un hort d’autoconsum i tinguin un mínim coneixement sobre horticultura.

Certificació
El curs tindrà la homologació del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya com a formació oficial dels productors en procés d’incorporació en el sector agrari (Codi homologació pendent). Per obtenir el certificat de realització caldrà assistir a un mínim del 80% de les sessions. La certificació s’expedeix un cop finalitzat el curs.

Programa detallat (16 sessions/68 hores)*
19/01/2019· Planificació i mecanització d’horta ecològica · Jordi Puig · de 9 a 13h
02/02/2019 · Edafologia hortícola (el sòl) · Bàrbara Lòpez · de 9 a 13h
16/02/2019 · Conservació de llavors ecològica i elaboració de planter ·  Jordi Puig · de 9 a 13h
02/03/2019 · Bases tècniques de producció ecològica de fruiters · Killian Sampol · de 9 a 13h
16/03/2019 · Visita de camp a una productora ecològica, la Maria Riera de Palafolls · Ander Achotegui i Maria Riera ·  de 9 a 14h
30/03/2019 · Les rotacions i les associacions en els cultius hortícoles · Jordi Puig · de 9 a 13h
13/04/2019 · Sòls i fertilització · Jordi Puig i Ander Achotegui · de 9 a 14h
27/04/2019 · L’aigua i sistemes de reg per a horta ecològica · Xavi Fontanet · de 9 a 13h
11/05/2019 · Els cultius extensius · Jordi Puig · de 9 a 13h
25/05/2019 · Plagues i malalties en horticultura ecològica · Pendent · de 9 a 13h
08/06/2019 · Marges funcionals i fauna auxiliar · Bàrbara Lòpez, Judit BioAcció i Ander Achotegui · de 9 a 14h
29/06/2019 · Prevenció i terapèutica en horticultura ecològica · Pendent · de 9 a 13h
13/07/2019 · Horticultura d’alt valor nutritiu. Com produir vegetals sans, gustosos i amb altes concentracions de nutrients · Jordi Puig · de 9 a 13h
14/09/2019 · Visita a camp. Collita i conservació de productes hortícoles · Ander Achotegui · de 9 a 14h
28/09/2019 · Com fer més eficient i rentable una explotació hortícola ecològica; els fluxos de l’aigua, energia i primeres matèries · Jordi Puig · de 9 a 13h
19/10/2019 · Horticultura d’alt valor natural · Ander Achotegui · de 9 a 13h

* El curs inclou totes les sessions de formació sobre agricultura ecològica organitzades per la Fundació Emys aquest 2019. El preu inclou el certificat d’assistència i l’homologació, el material necessari per cada una de les sessions, així com també un descompte al Rebost de Can Moragues, tant en la part de botiga com de degustació. En cas de matricular-se a les sessions per separat no s’expedirà homologació, sinó certificat d’assistència, i sota petició de cada alumne/a. No inclou jornades del curs apicultura, fructicultura, ni altres jornades que es puguin programar sobre aquesta temàtica.

Per a més informació, contacteu-nos al 972164957 o a mcasalprim@fundacioemys.org.

Algunes jornades d’aquest curs estan pendents de formar part del PATT 2019 i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.