Hort Can Moragues

JORNADA HORTICULTURA ALT VALOR NATURAL

Formació
Data: 20181020
Horari: De 9 a 13 hores
Lloc: Can Moragues, Riudarenes
Professorat: Ander Achotegui, tècnic de Fundació Emys responsable d’agricultura, ambientòleg i doctor en ecologia
Preu: 25€

L’agricultura genera grans impactes sobre el medi ambient, especialment en els cicles biogeoquímics (nitrogen i fòsfor), la pèrdua de biodiversitat i el canvi d’usos del sòl. Sovint s’exposa què pot fer la biodiversitat per l’agricultura i quins beneficis ens aporta; en canvi, en aquesta jornada proposem canviar la perspectiva.
El que volem és mostrar què podem fer des d’una explotació hortícola per la conservació i promoció de la biodiversitat.

Amb l’agricultura d’alt valor natural, que proposem treballar en aquesta jornada, el que volem és fomentar la pràctica d’una agricultura productiva capaç de sostenir alts nivells i/o incrementar la biodiversitat de la nostra finca.

Objectius
Entendre l’impacte de l’agricultura sobre el medi ambient a través d’un enfocament holístic i innovador.
Donar a conèixer els conceptes que defineixen l’agricultura d’alt valor natural.
Mostrar exemples pràctics d’aquest tipus d’agricultura i els seus beneficis pel medi ambient.

Programa
9.00 – 11.00 h · Les fronteres planetàries i l’efecte de l’agricultura sobre aquestes. Cicles del nitrogen i el fòsfor i amenaces a la biodiversitat. El concepte de l’agricultura d’alt valor natural. Exemples d’agricultura d’alt valor natural a Europa.
11.00 – 11.20 h · Descans
11.20 – 12.15 h · Exposició d’un projecte demostratiu d’horticultura on el maneig ecològic millora la biodiversitat del sòl i respecte el cicle del nitrogen i el fòsfor.
12.15 – 13.00 h. Exemple pràctic a la finca de Can Moragues

Materials
La Fundació Emys proporciona el material necessari per a la part pràctica.

Per a més informació, contacteu-nos al 972164957 o a mcasalprim@fundacioemys.org.
Aquest curs forma part del PATT 2018 i ha rebut el suport el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.