JORNADA EDAFOLOGIA HORTÍCOLA ECOLÒGICA (EL SÒL)

Formació
Data: 02/02/2019
Horari: de 09:00 a 13:00 hores
Lloc: Can Moragues, Riudarenes
Professorat: Bàrbara Lòpez, enginyera tècnica agrícola, ADV del Bages
Preu: Pendent de si forma part del PATT19

Jornada per endinsar-nos en l’encara desconegut món del sòl. El sòl és un recurs poc renovable (pot tardar un segle per generar-lo) i sensible al canvi climàtic que té una importància clau en l’àmbit agrícola i forestal. A nivell d’horta, el coneixement del sòl i el seu manteniment són vitals per garantir la salut i la productivitat dels cultius.

Objectius
– Aprendre a interpretar l’estat i les propietats del sòl (granulometria, anàlisis de laboratori, cromatografia de sòls)
– Aprendre les possibilitats dels diferents sòls segons el tipus de línia productiva
– Aprendre tècniques possibles per millorar-lo

Programa
09.00 – 11.00 h · Breu introducció a la geologia i coses a tenir presents d’aquesta branca . Què és el sòl i les seves propietats físiques, químiques i biològiques. Tipus de sòls i classificació. La seva composició, estructura i la seva matèria orgànica.
11.00 – 11.25 h · Descans
11.25 – 12.15 h · Com podem interpretar nosaltres el nostre sòl.
12.15 – 13.00 h · Interpretació de diferents anàlisi de sòl

Materials
La Fundació Emys proporciona el material necessari per a la part pràctica.

Per a més informació, contacteu-nos al 972164957 o a mcasalprim@fundacioemys.org.

Aquesta jornada està pendent de formar  part del PATT 2019 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

INSCRIPCIONS PRÒXIMAMENT