[ONLINE] El “Cocoon”: una metodologia innovadora per la restauració ecològica i l’agricultura de secà

Formació
Data: 12/06/2020
Horari: de 09:30 a 13:00 hores
Lloc: Can Moragues, Riudarenes
Professorat: Tècnics Can Moragues
Preu: 0

El canvi climàtic i està disminuint la disponibilitat d’aigua i agreujant les sequeres a Catalunya, afectant als sectors agrícola, forestal i jardiner, que progressivament troben més dificultats per fer plantacions de secà viables, reforestar espais degradats o mantenir zones ajardinades sense reg de suport. LandLifeCompany és una empresa que ha desenvolupat el sistema “Cocoon”, un dispositiu que augmenta la supervivència i el creixement dels plançons durant el primer eixut estival. Aquesta metodologia ha sigut implantada en nombrosos països del món, amb un èxit notable.

 

A la finca de Can Moragues s’ha creat un itinerari demostratiu que ensenyarà de forma visual i didàctica els beneficis de la metodologia “Cocoon”, mostrant en un recorregut de menys d’un quilòmetre de llargada tres de les principals aplicacions d’aquest dispositiu: restauració de sistemes agro-silvo-pastorals (devesa d’alzines), establiment de cultius llenyosos extensius de secà (plantació d’oliveres) i restauració ecològica d’espais naturals degradats (bosc de ribera).

 

Aquesta jornada es realitzarà en línia, de manera que no es podrà visitar el reocrregut demostratiu, tot i que es visualitzaran vídeos i es parlarà dels resultats obtinguts en les parcel·les esmentades fins al moment.

9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Ander Achotegui, responsable de gestió agrícola i forestal sostenible. Ambientòleg i ecòleg, Fundació Emys

9.40 h El Cocoon: precedents, funcionament i resultats al camp
Sr. Vicenç Carabassa, coordinador del projecte LIFE The Green Link. Ambientòleg i edafòleg, investigador del CREAF.

10.15 h Aplicació del Cocoon a gran escala i viabilitat econòmica
Volterra Ecosystems (ponent a confirmar)

11.00 h El projecte demostratiu de Can Moragues: plantacions i monitorització de resultats
Sr. Ander Achotegui, responsable de gestió agrícola i forestal sostenible. Ambientòleg i ecòleg, Fundació Emys.

11.30 h Plantació demostrativa (vídeo)

11.45 h Cloenda

 

Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa. Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

 

La jornada tindrà lloc el divendres 12 de juny, començarà a les 9.30h i durarà 2 hores i mitja, aproximadament. Un cop acabada la jornada, ens podreu enviar els dubtes que us sorgeixin per correu electrònic al coordinador de la jornada i us donarà resposta del professorat.

 

Aquesta jornada forma part de l’activitat de demostració “El sistema “Cocoon”: ecotecnologia al servei de la restauració ecològica i l’agricultura a la conca mediterrània”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

The form has reached its submission limit.

 

Informació sobre protecció de dades:
Identificació del tractament: Dades de persones organitzadores, assistents i ponents del Pla Anual de Transferència Tecnològica.
Responsable del tractament: Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93.304.67.76; dg06.daam@gencat.cat).
Finalitat: Disposar de dades personals de persones organitzadores, assistents i ponents del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) per a fer-ne el seguiment i l’emissió de certificats d’assistència i de ponència i per a la divulgació d’activitats de formació, transferència de coneixement i informació organitzades o recolzades pel DARP.
Legitimació: Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (DOGC núm. 3549 de 09.01.2002)
Per a poder realitzar la finalitat determinada, serà necessari el consentiment de les persones a les que vagin dirigides el seguiment i l’emissió de certificats d’assistència i de ponència i per a la divulgació d’activitats de formació, transferència de coneixement i informació organitzades o recolzades pel DARP.
Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; tel. 93.304.67.76; dg06.daam@gencat.cat).
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament de dades de caràcter personal al següent enllaç (http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/).

Comparteix
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur pinterest
Partager sur whatsapp
Partager sur email

També et poden interessar