CONSERVACIÓ

Des dels seus inicis la Fundació Emys ha treballat per a la conservació de la natura, especialment de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i el seu hàbitat. 

En aquesta tasca la custòdia del territori ha sigut, i segueix sent, la metodologia que ha permès la protecció i l’estudi de les poblacions de tortuga d’estany de Riudarenes, així com la creació de noves zones humides, i la execució de diversos projectes de conservació i recerca. Els acords de custòdia que s’estableixen entre una entitat ambiental i un propietari son una eina bàsica per a dur a terme projectes de recuperació i protecció del medi en espais privats, amb la participació o el permís de la propietat. 

Avui la Fundació Emys és un referent en la implementació de la custòdia del territori i en la conservació i gestió de zones humides.

Recerca

Cada any es du a terme un seguiment dels nuclis poblacionals d’Emys orbicularis de la Selva per tal de determinar-ne l’estat de conservació i detectar possibles amenaces o problemes per a l’espècie. Aquests seguiments es realitzen des de fa més de 30 anys, contribuint a recopilar una sèrie de dades que permeti estudiar i entendre millor els requeriments i necessitats de l’espècie. Per això Fundació Emys manté una col·laboració amb el grup de recerca d’ecologia aquàtica de la Universitat de Girona (UdG) i acull estudiants de pràctiques de grau, màsters i doctorands de diferents universitats. 

Gestió

Una de les principals tasques de la fundació Emys és la gestió dels espais naturals per al manteniment i la millora dels hàbitats i les seves condicions ecològiques.
Aquesta tasca és especialment important per tal de recuperar aquells espais naturals que es troben degradats o en un mal estat de conservació, i per a la creació de nous espais naturals d’interès. En son un exemple les feines de recuperació del bosc de ribera en zones on està degradat, la creació de noves basses per als amfibis, o les feines de manteniment de les basses en custòdia on hi habiten nuclis poblacionals d’Emys orbicularis.

IBI

Per tal d’involucrar els diferents municipis en la gestió i conservació del seu patrimoni natural s’està desenvolupant una iniciativa que permet als ajuntaments disposar d’un petit fons anual per a destinar a projectes de conservació i millora del medi ambient. 
Aquesta iniciativa consisteix en l’afectació del 0,5% de l’IBI per a la conservació de la biodiversitat i el medi natural del municipi, i començà el 2014 a Maçanet de la Selva. 
Des de llavors s’hi han adherit Santa Coloma de Farners (2016), Vilobí d’Onyar (2017), Riudellots de la Selva (2017), i les Planes d’Hostoles (2018). En el marc d’aquesta iniciativa s’han realitzat diversos projectes des de la instal·lació de caixes niu, la creació de basses o la realització de tallers educatius i de sensibilització ambiental.

PROJECTES

Recuperació de la vegetació de ribera a la Sèquia de Sils [FINALITZAT]

CALENDARI: INICI: Octubre 2019 FINAL: Setembre 2020   OBJECTIUS: O1. Recuperar la vegetació de ribera a la Sèquia de Sils per: Recuperar els hàbitats de bosc de ribera Millorar l’hàbitat de l’herpetofauna present. Reduir l’impacte de l’erosió. Reduir i tamponar la oscil·lació de temperatura especialment a l’estiu. O2. Posar en pràctica diferents tècniques de control… Llegeix més

Afectació del 0,5% de l’IBI destinat al medi natural

L’afectació del 0,5% de l’IBI és una iniciativa per impulsar el reconeixement de la importància del medi natural per als municipis i els seus habitants. Un Medi Natural sa i un paisatge de qualitat són elements essencials per a una bona qualitat de vida en un municipi i per això hem promogut aquesta iniciativa que… Llegeix més

Conveni de gestió de l’Estany de Sils

L’estany de Sils és un espai natural emblemàtic de la plana de la Selva. Es tracta d’una antiga llacuna que havia arribat a ser la mes gran de Catalunya, equivalent a l’estany de Banyoles. Ubicada a la part baixa de la plana de la Selva, en una zona sense drenatge natural (el que es coneix… Llegeix més
Aquests són tots els projectes de conservació
No more articles to load