Jornada Planificació i mecanització d’horta ecològica


Jornada dedicada a entendre els principis bàsics que regeixen la producció ecològica, en especial, com realitzar rotacions i associacions de cultius i planificar-les al llarg del temps. Inclou, també, informació sobre principis de fertilització, maneig de plagues i malalties i com mecanitzar l’explotació en funció de la mida i l’objectiu productiu.
Data: 20/01/2018
Estat: Inscripcions obertes

Jornada Edafologia hortícola


Jornada per endinsar-nos en l'encara desconegut món del sòl. El sòl és un recurs poc renovable (pot tardar un segle per generar-lo) i sensible al canvi climàtic que té una importància clau en l'àmbit agrícola i forestal. A nivell d'horta, el coneixement del sòl i el seu manteniment són vitals per garantir la salut i la productivitat dels cultius.
Data: 27/01/2018
Estat: Inscripcions obertes
Fundació Emys