Jornada Horticultura d’alt valor nutritiu


Sessió encaminada a produir vegetals sans, gustosos i amb altes concentracions de nutrients. La sessió pretén anar un pas més enllà a l'hora de produir vegetals ecològics i fer-ho de manera que, a part de ser sans i gustosos, tinguin altes concentracions de nutrients i una mínima càrrega de substàncies que poden ser nocives per a la salut.
Data: 07/10/2017
Estat: Inscripcions obertes

Jornada Com fer més eficient i rendible una explotació hortícola ecològica


Jornada enfocada a millorar el rendiment econòmic de les explotacions agràries, especialment hortícoles, per mitjà d’una gestió eficient dels fluxos d'aigua, energia i primeres matèries així com maximitzar els rendiments productius tot reduint l’impacte ambiental.
Data: 28/10/2017
Estat: Inscripcions obertes
Fundació Emys