Creació del Pla d'usos de la Crosa [FINALITZAT]

CALENDARI

INICI: JUNY 2021

FI: EN CURS

OBJECTIUS:

  1. Gestionar l'espai de la Crosa per al foment de la seva biodiversitat
  2. Regular els usos de l'espai per la seva conservació i la convivència ciutadana
  3. Adequar els accessos de l'espai i la senyalització per a fomentar una única ruta i evitar l'erosió, l'obertura de senders alternatius i els conflictes amb veïns
  4. Millorar l'experiència del visitant a través de l'educació ambiental i l'interpretació

 

FINANÇADORS:

  1. Ajuntament de Vilobí d'Onyar
  2. Ajuntament de Bescanó

 

RESUM:

L’espai natural protegit del Volcà de la Crosa forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya des de l’any de la seva creació, el 1992. Abans d’establir-se els límits de l’espai protegit, ja es reclamava la protecció legal d’aquest volcà, sobretot en reacció a les activitats extractives de “tosquija” (projeccions del volcà) que s’iniciaren als anys 60 i s’intensificaren durant els 70 (Departament de Medi Ambient, 1995).

Per poder dotar el volcà de la Crosa d’entitat com a espai natural i avançar en la seva conservació, els municipis de Bescanó i Vilobí d’Onyar van utilitzar instrument de planificació urbanística, com les Normes de Subsidiàries de planejament, durant la dècada dels 80. Finalment, amb el decret 328/92 de 14 de desembre, el volcà de la Crosa passa a ser reconegut com un espai d’interès natural. Es creà el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Volcà de la Crosa el qual, al seu torn, suggeria la creació d’altres plans que en facilitessin i milloressin la gestió i restauració. A banda de les propostes d’actuacions de millora del medi natural i de serveis, es proposava la creació d’un  Pla de prevenció i extinció d'incendis  i un  Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (Departament de Medi Ambient, 1995).

Segons l’estudi realitzat per Sorbus, “Estat de conservació dels espais naturals protegits de les comarques gironines sense òrgan de gestió” (2018), finançat per la Diputació de Girona, l’espai natural del Volcà de la Crosa segueix necessitat d’aquests instruments de planificació per millorar la seva conservació. En aquest mateix estudi, s’estableix com a prioritària la redacció d’aquests plans, així com les accions per preservar els diferents afloraments i morfologies volcàniques presents.   

En la última dècada, els propietaris i residents de La Crosa i els governs municipals han hagut d’afrontar diferents problemàtiques que tenen a veure amb l’ús públic de l’espai com ara l’abocament de deixalles, la construcció de casetes d’agricultors o la intrusió dels visitants als camps de conreu. La falta d’un òrgan gestor ha dificultat aquest procés (Fundació Emys, 2019) i ha fet palesa la urgència d’elabora-ne un pla de gestió actualitzat que els Ajuntaments de Vilobí d’Onyar, Bescanó i Aiguaviva puguin implementar.

El pla de gestió d’ús públic, creat de forma participativa, facilitarà la presa de decisions per la gestió de l’espai i ajudarà a establir quines actuacions són prioritàries.

 

ACCIONS REALITZADES: